Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lundby församling Besöks- och postadress: Hisingsgatan 26, 41703 Göteborg Telefon: +46(31)7316800 E-post till Lundby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning

En begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan handlar om att stanna upp inför ett levt liv.

I gudstjänsten bär vi med oss minnen av den döde och det finns rum för många olika känslor och tankar. I gudstjänsten överlämnas den döde/döda i Guds händer och prästen lyser frid över den döde/döda.

Vi vill i Lundby församling att varje begravningsgudstjänst skall upplevas som meningsfull och präglas av ett personligt tilltal.

Medlem i Svenska kyrkan

Den som har varit medlem i Svenska kyrkan har rätt att begravas i Svenska kyrkan utan extra kostnad. När begravning är bokad tar prästen kontakt med de anhöriga för ett samtal inför begravningen.

Boka begravning

Kontakta församlingens expedition för att boka begravning, tfn: 031-731 68 00.
Här finns fler kontaktuppgifter till expeditionen.

Inte medlem i Svenska kyrkan

För den som gått ur Svenska kyrkan eller aldrig varit medlem kan det finnas skäl och särskilda omständigheter som gör att begravning i Svenska kyrkan ändå är önskad. I dessa fall beslutar kyrkoherden om upplåtelse av kyrka och en begravningsavgift tas ut, som skall täcka kostnader i samband med begravningen.

Upplåtelse av kyrkorum

Om begravningsgudstjänst önskas i annan kyrkas ordning, men i något av våra kyrkorum beslutar kyrkoherden om upplåtelse. Finns det övriga frågor och funderingar kring begravning i Svenska kyrkan, kontakta gärna vår expedition på tfn 031-731 68 00.

Samtalsstöd och sorgegrupp

För dig som förlorat en förälder, maka eller barn finns både Sorgegrupper och möjlighet till enskilda samtal. Kontakta församlingsexpedition tfn: 031-731 68 00 så kan de koppla ihop dig med en präst eller diakon.

Du kan också kontakta vår Samtalsmottagning för att boka tid. 

För dig som mist någon genom självmord, finns en speciell organisation SPES - Riksorganisationen Suicid prevention och efterlevandes stöd. Mer info om deras verksamhet får du på deras hemsida, www.spes.se eller ring deras telefonjour tfn: 08-34 58 73, alla dagar, kl. 19.00-22.00

Mer om Svenska kyrkans samtalsstöd.

Bild: Malin Lingnert

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling skall du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!