Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

En begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan handlar om att stanna upp inför ett levt liv.

I gudstjänsten bär vi med oss minnen av den döde och det finns rum för många olika känslor och tankar. I gudstjänsten överlämnas den döde/döda i Guds händer och prästen lyser frid över den döde/döda.

Vi vill i Lundby församling att varje begravningsgudstjänst skall upplevas som meningsfull och präglas av ett personligt tilltal.

Medlem i Svenska kyrkan

Den som har varit medlem i Svenska kyrkan har rätt att begravas i Svenska kyrkan utan extra kostnad. När begravning är bokad tar prästen kontakt med de anhöriga för ett samtal inför begravningen.

Boka begravning

Kontakta församlingens expedition för att boka begravning, tfn: 031-731 68 00.
Här finns fler kontaktuppgifter till expeditionen.

Inte medlem i Svenska kyrkan

För den som gått ur Svenska kyrkan eller aldrig varit medlem kan det finnas skäl och särskilda omständigheter som gör att begravning i Svenska kyrkan ändå är önskad. I dessa fall beslutar kyrkoherden om upplåtelse av kyrka och en begravningsavgift tas ut, som skall täcka kostnader i samband med begravningen.

Upplåtelse av kyrkorum

Om begravningsgudstjänst önskas i annan kyrkas ordning, men i något av våra kyrkorum beslutar kyrkoherden om upplåtelse. Finns det övriga frågor och funderingar kring begravning i Svenska kyrkan, kontakta gärna vår expedition på tfn 031-731 68 00.

Musik i samband med begravningsgudstjänst

Ni är välkomna med önskemål om psalmer och eventuell annan musik när ni träffar prästen för samtal inför begravningen. Om ni vill ha förslag på musik går det bra att kontakta våra musiker som gärna hjälper till. 

Lundby församling har skickliga musiker som gärna framför låtarna, men om ni önskar spela förinspelad musik under begravningsgudstjänsten finns det vissa förhållningsregler. I Lundby församling spelas rättvis musik – det vill säga upphovspersonerna får betalt för sitt arbete. Det medför att vi spelar ett visst medium/tjänst, medan andra inte är tillåtna.

Detta gäller i Lundby församling:

  • Köpt CD-skiva får spelas i samband med kyrklig handling.
  • Köpt musik i iTunes store får spelas i samband med kyrklig handling.
  • Bränd CD-skiva får spelas i samband med kyrklig handling om köpt original-CD kan visas vid uppspelningstillfället.  

Det är inte tillåtet att spela streamad musik från exempelvis Spotify, Apple music eller Youtube.

Samtalsstöd och sorgegrupp

För dig som förlorat en förälder, maka eller barn finns både Sorgegrupper och möjlighet till enskilda samtal. Kontakta församlingsexpedition tfn: 031-731 68 00 så kan de koppla ihop dig med en präst eller diakon.

Du kan också kontakta vår Samtalsmottagning för att boka tid. 

För dig som mist någon genom självmord, finns en speciell organisation SPES - Riksorganisationen Suicid prevention och efterlevandes stöd. Mer info om deras verksamhet får du på deras hemsida, www.spes.se eller ring deras telefonjour tfn: 08-34 58 73, alla dagar, kl. 19.00-22.00

Mer om Svenska kyrkans samtalsstöd.

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling skall du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!