Meny

Om Kyrkbyn-Älvstrandens distrikt

Här förenas det gamla och nya Hisingen. Vi vill vara en öppen mötesplats för människor som bott här länge och för människor som nyss flyttat hit.

Vi vill att människor med olika bakgrunder och förutsättningar skall ges en möjlighet att bidra med sitt engagemang eller bara hitta ett meningsfullt sammanhang att finnas i.

I Kyrkbyn-Älvstrandens distrikt finns två kyrkor, Lundby nya kyrka och Lundby gamla kyrka. I anslutning till kyrkorna finns ett levande församlingsliv, med bl a barnrytmik, kaféverksamhet, Second hand-försäljning och öppen förskola, Liten & stor.

I Lundby nya kyrka finns körer och en symfoniorkester, som är en del av konsertverksamheten. Ungefär varannan söndagskväll bjuder vi in till konsert i Lundby nya kyrka.

I församlingshemmet vid Lundby gamla kyrka bedrivs vår barnkörer och rytmikverksamhet för små barn och deras föräldrar. Några gånger per termin bjuder vi in till gudstjänst med Små och Stora, där barnen är i fokus och får ta mycket plats. Varje söndag firas gudstjänst i Lundby nya kyrka kl 11.

Kyrkorna

Lundby gamla kyrka är en av få medeltida kyrkor i Göteborg. Kyrkan härrör från 1300-talet eller ännu tidigare. Kyrkan är mycket populär för dop, bröllop och begravning.

Lundby nya kyrka byggdes 1886 men brann ner 1993 och totalförstördes. 1996 stod åter Lundby nya kyrka färdig att ta emot besökare. Den nya kyrkan är byggd i modern italiensk basilika-stil och ritad av arkitekterna Akke Zimdal och Margareta Diedrichs.

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Lundby församling är miljödiplomerad av Svensk Miljöbas genom Göteborgs Stad. Det är vi stolta över! Läs mer om församlingens miljöarbete.

  

Alla kan hamna i situationer som kan vara svåra att ta sig ur på egen hand. Den 24 augusti öppnar Lundby församlings diakonimottagning i Biskopsgårdens kyrka. Där erbjuds socialt, och i vissa fall ekonomiskt, stöd till dig som är folkbokförd i församlingen.

Diakonimottagning öppnar i Lundby församling

Alla kan hamna i situationer som kan vara svåra att ta sig ur på egen hand. Den 24 augusti öppnar Lundby församlings diakonimottagning i Biskopsgårdens kyrka. Där erbjuds socialt, och i vissa fall ekonomiskt, stöd till dig som är folkbokförd i församlingen.

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

Hjälp och stöd

Oavsett vem du är, vill Svenska kyrkan finnas här för dig när du behöver stöd. Du kan till exempel träffa en diakon eller en präst, som har tystnadsplikt. Det finns också möjlighet att få stöd genom att ringa eller skriva, exempelvis till Jourhavande präst.

Hitta till Lundby nya kyrka

Lundbygatan 2, 418 75 Göteborg

Hållplats: Säterigatan eller Danaplatsen

Hitta till Lundby gamla kyrka

Gamla Lundbygatan 35, 418 75 Göteborg

Hållplats: Lundby gamla kyrka eller Eketrägatan