Närbild på ett ensamt löv på en bar kvist.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Lundby församling arbetar för en tryggare stad

Lundby församling arbetar aktivt för ett tryggare samhälle - från större krissituationer till att bryta ensamhet hos äldre.

Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor eller krissituationer. I Lundby församling finns krisstödsutbildad personal som snabbt kan vara på plats när det behövs dygnet runt, året om. Den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande.

Lundby församling vill bryta ensamhet. För den som själv inte kan ta sig till kyrkan finns till exempel möjlighet till hembesök eller träffar på äldreboenden. Varje vecka erbjuder församlingen också tillfällen där människor kan träffas och få ett sammanhang. 

Lundby församling stöttar vid kris

Kyrkan stöttar vid olika slags kriser – personliga såväl som kriser som sker i samhället. I Lundby församling finns krisstödsutbildad personal som snabbt kan vara på plats när det behövs dygnet runt, året om. Församlingen är också en del av Västra Hisingens krisstödsgrupp.

Odlarföreningen i Biskopsgården samarbetar med Lundby församling

Biskopsgårdens kyrka har ett samarbete med Odlarföreningen i Biskopsgården genom ekonomiskt bidrag, styrelseuppdrag och altarblommor under odlingssäsongen.

Gör en viktig insats för äldre

I Lundby församling finns en besöksgrupp som gör uppskattade insatser på äldreboenden i församlingen. Vill du bidra till detta viktiga arbete? Välkommen att höra av dig. Läs mer här.

Lundby församling är en del av stadsdelsnämndens nätverk för familjecentrerat arbete

Målet med ett familjecentrerat arbetssätt är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen och minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Lundby församling är en del i stadsdelsnämndens nätverk i detta arbete.

Lundby församling arbetar med närvaro och dialog med unga

Det finns ett ungdomsteam i Lundby församling som arbetar aktivt gentemot skolor och andra nätverk för att tillsammans skapa goda förutsättningar för unga människor.

Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.

Hbtqi och mångfald i Lundby församling

Lundby församling vill arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. Detta arbete ska genomsyra den dagliga verksamheten där var och en ska känna sig sedd och älskad för sin egen skull. Kom som du är, kom ut som du vill vara. Tillsammans är vi mycket mer!

Symbolerna för islam, judendom och kristendom bildar tillsammans ordet Coexist på en tröja.

Religionsdialog i Lundby församling

I det mångreligiösa Sverige är kunskap, förståelse och samverkan nödvändiga för att människor av olika tro ska leva tillsammans. I Lundby församling finns både religionsöverskridande nätverk och mötesplatser där människor träffas oavsett religion.

Digitalt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med vad som sker i Lundby församling! Prenumerera på Lundby församlings nyhetsbrev.

Anmäl dig här!

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!

 

Kalender

I kalendern kan du se vad som händer i Lundby församling dag för dag - från fikastunder och gudstjänster till större konserter och verksamheter för alla åldrar. Öppet för alla. Välkommen!

Gudstjänstkalender

Här hittar du en gudstjänstkalender. Du kan också läsa mer om de olika gudstjänsterna som firas i Lundby församling.

Konsertprogram

Välkommen på konsert! Ta del av körsång, storslagna symfonier, konserter för barn och mycket mer. Här samlas information om de konserter som arrangeras i Lundby församling.

Det händer i kyrkan

Här hittar du församlingens alla grupper och aktiviteter. Församlingen är stor och utbudet är brett – och här finns plats för dig!

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet, från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan oavsett vem du är. Här finns en plats för dig. Det är enkelt att bli medlem!

En hållbar kyrka

I Lundby församlings solidariska arbete ingår även omsorg om skapelsen. Församlingen är miljödiplomerad och arbetar strukturerat för att minska miljöpåverkan.

Historia och kulturarv

Svenska kyrkan har en lång historia. Läs mer om Lundby församlings kyrkor och dess kulturarv, våra besöksmål och hur vi vårdar kulturarvet.

Manifestation Stärka Banden mellan kyrka och moské, 2015.

Om församlingen

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg och är en del av Kristi världsvida kyrka. Församlingen är en gemenskap som delar evangeliet i tro och liv, i en av Sveriges snabbast växande storstadsmiljöer.