Lundby gamla kyrka

Välkommen in i det levande kulturarvet!

besöksadress Lundby gamla kyrka

Lundby gamla kyrka (länk till karta)
Gamla Lundbygatan 35, 418 75 Göteborg
Hållplats: Lundby gamla kyrka eller Eketrägatan

Tillgänglighet

Se information om tillgänglighet för personer med funktionsvariationer i Lundby gamla kyrka i Tillgänglighetsdatabasen (länk).

Nytt maxantal i Lundby gamla kyrka

Sedan 29 september 2021 är det nytt maxantal i Lundby gamla kyrka. Utifrån tillgänglighetsperspektiv och utrymningsmöjligheter kan kyrkan numer ta emot 80 besökande + tjänstgörande personal.

Din historia. Dina drömmar.

Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!