Ungdomsteamet

Ungdomsteamet arbetar i hela Lundby församling med fokus på ungdomar från 13 år och uppåt.

  Vad gör ungdomsteamet?

  Ungdomsteamet i Lundby församling vänder sig till all verksamhet gällande ungdomar inom församlingen, som geografiskt sträcker sig både över stadsdelen Lundby och delar av Västra Hisingen.

  Teamet består av både präster och pedagoger med olika kompetens och utbildning.

  Vår målgrupp är främst ungdomar i åldern 13 år och uppåt. Vi har kontakt med högstadieskolor och driver egna verksamheter som till exempel ungdomsgrupp, musikgrupp, konfirmandverksamhet, ung ideell och lägerverksamhet.

  Vi har också uppdrag i gymnasieskolor i form av kickoff och olika typer av värderingsarbete, ofta med fokus på etiska och moraliska dilemman.

  Din historia. Dina drömmar.

  Till Lundby församling ska du få komma som den du är. Svenska kyrkan vill vara en mötesplats för många, för i mötet med andra förändras vi. Gud blir större och våra liv blir rikare. Tillsammans är vi mycket mer!