Själevad, Mo och Björna pastorat

En öppen gemenskap med möjlighet att växa i tro på Jesus Kristus

Själevad Mo och Björna pastorat upphör den 31 december 2021 då vi bildar det nya pastoratet Örnsköldsviks södra from år 2022. Denna hemsida kommer inom kort att ersättas av den nya www.svenskakyrkan.se/ornskoldsvikssodra som är under uppbyggnad. Välkommen att följa med oss in i det nya pastoratet.