Foto: Susanne Kallin

Själevad, Mo och Björna pastorat

En öppen gemenskap med möjlighet att växa i tro på Jesus Kristus

Radiogudstjänst från Själevad

Inspelning nu gjord inför sändningen i P1 den 4 juli

Livesänd präst- och diakonvigningsmässa

Vår medarbetare Ann Nordin vigs till diakon, sönd 20/6 kl 11.00

Peter Persman

Peter Persman ny kyrkoherde

Klart med kyrkoherde till Örnsköldsviks södra pastorat

Webbgudstjänst 13 juni 2021

2 söndagen efter Trefaldighet

Flicka under konfirmation

Konfirmation 2021/2022

Vi erbjuder flera möjligheter till konfirmation. Läs mer och välkommen med din anmälan!

Bild på en äng med lila blommor i fokus

Sommarcafé på innergården

på Björna församlingshem

Förskolebarn leker utomhus

Förskollärare, fritidspedagog och barnskötare

Vi söker medarbetare till Prästkragen och Pysslingkragen

Konsert Nordiska romanser

Länken finner du här nedan!

Coronakrisen, coronavirus, virus, handdesinfektion, handsprit, alkogel, alcogel, hygien, händer, tvätta, covid-19

50 personer tillåts i våra kyrkor och kapell

Det gäller gudstjänster, vigslar, dop, begravningar och konserter

Uppslagen psalmbok, psalm 21

Har du förslag på en ny psalm?

Brevlåda för nya psalmförslag öppnas i höst

Vattenkran på kyrkogård

Vatten på kyrkogårdarna

Själevad, Mo och Björna kyrkogårdar

Interiör Själevads kyrka

Renovering av Själevads kyrka

Kyrkan renoveras invändigt och utvändigt tom aug 2022

Kyrkan i Domsjö med Frälsarkransen i förgrunden

Tipspromenad i Domsjö

Välkommen på torsdagar

En orange trästol

Stolsgympa i Domsjö

Välkommen på tisdagar

En motorcykel parkerad på en äng

MC-pilgrim sommaren 2021

På vår färd är sällskapet, resan och målet lika viktiga. För medeltidens pilgrimer var målet det viktiga, till exempel Nidarosdomen.

Björna kyrka utvändigt

Björna församlingsråd

Information från församlingsrådets sammanträden

Kyrkliga kulturarv får pengar till renovering

Själevads kyrka får statliga medel för renovering

Utvändig bild av kyrkan i Mo

Mo församlingsråd

Information från församlingsrådets sammanträden

Själevads kyrka utvändigt

Själevads församlingsråd

Information från församlingsrådets sammanträden

Interiör Björna kyrka

Webbgudstjänster 2021

Här kan du se våra webbgudstjänster

Följ oss digitalt

Våra digitala kanaler är viktigare än någonsin när vi inte kan träffas som vanligt. Ta gärna del av vår digitala kommunikation i social media.

kyrkoårets bibeltexter

Aktuell annonsering