Meny

Själevad, Mo och Björna pastorat

En öppen gemenskap med möjlighet att växa i tro på Jesus Kristus

En kväll där du kan finnas med i en samtalsgrupp, sjunga i kör, gjuta med betong, skapa i mjuka material eller bara vara i Domsjö församlingsgård.

Mötesverkstad

En kväll där du kan finnas med i en samtalsgrupp, sjunga i kör, gjuta med betong, skapa i mjuka material eller bara vara i Domsjö församlingsgård.

I dessa tider behöver vi hjälpas åt. Har du lust att hjälpa till?

Är du yngre och vill hjälpa äldre?

I dessa tider behöver vi hjälpas åt. Har du lust att hjälpa till?

Med start söndag den 22 mars. Webbgudstjänsten kommer att kunna ses via pastoratets hemsida, facebooksida, instagramkonto och youtubekanal.

Webbgudstjänst

Med start söndag den 22 mars. Webbgudstjänsten kommer att kunna ses via pastoratets hemsida, facebooksida, instagramkonto och youtubekanal.

För dig som inte har möjlighet att delta i våra ordinarie gudstjänster i våra olika kyrkor erbjuder vi nu webbgudstjänster.

Webbgudstjänster

För dig som inte har möjlighet att delta i våra ordinarie gudstjänster i våra olika kyrkor erbjuder vi nu webbgudstjänster.

Svenska kyrkan i Själevad, Mo och Björna vill finnas för människor i livets alla situationer. I de kristider som råder nu vill vi vara behjälplig med handling.

Behöver du hjälp att handla?

Svenska kyrkan i Själevad, Mo och Björna vill finnas för människor i livets alla situationer. I de kristider som råder nu vill vi vara behjälplig med handling.

Själevad, Mo och Björna pastorat, Nätra-Sidensjö pastorat och Anundsjö-Skorped pastorat föreslås i en utredning från Härnösands stift att bilda ett nytt pastorat med namnet Örnsköldsviks södra pastorat. Förslaget har som mål att långsiktigt säkra att den lokala kyrkliga verksamheten kan bedrivas i hela Örnsköldsviks kontrakt, när de ekonomiska förutsättningarna förändras.

Svenska kyrkan rustar för framtiden med en ny organisation

Själevad, Mo och Björna pastorat, Nätra-Sidensjö pastorat och Anundsjö-Skorped pastorat föreslås i en utredning från Härnösands stift att bilda ett nytt pastorat med namnet Örnsköldsviks södra pastorat. Förslaget har som mål att långsiktigt säkra att den lokala kyrkliga verksamheten kan bedrivas i hela Örnsköldsviks kontrakt, när de ekonomiska förutsättningarna förändras.

Sommaren 2020 - Ansök under perioden 2/3-17/4

Sommarjobb på kyrkogårdarna

Sommaren 2020 - Ansök under perioden 2/3-17/4

Med anledning av risken för spridning av Corona ber vi dig läsa detta.

Vi vill skapa trygga möten

Med anledning av risken för spridning av Corona ber vi dig läsa detta.

Själevads kyrka har ännu en gång vunnit en tävling om Sveriges vackraste kyrka.

Sveriges vackraste kyrka

Själevads kyrka har ännu en gång vunnit en tävling om Sveriges vackraste kyrka.

Vi finns här för att hjälpa dig att boka dop, vigsel, begravning, lämna minnesgåvor mm.

Pastorsexpeditionen

Vi finns här för att hjälpa dig att boka dop, vigsel, begravning, lämna minnesgåvor mm.

Skärtorsdagen

Skärtorsdagen firas till minne av den kväll när Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Senare på natten när Jesus och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård grips Jesus av de romerska soldaterna.

Tema

Det nya förbundet

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Moseboken kapitel 12, vers 1-14

Herren sade till Mose och Aron i Egypten: ”Denna månad skall inleda raden av månader; den skall för er vara årets första månad. Säg till Israels menighet att varje familjefar den tionde i denna månad skall ta ett lamm eller en killing, ett djur för varje hushåll. Men om hushållet är för litet för ett helt djur skall husfadern och hans närmaste granne tillsammans ta ett djur, alltefter antalet personer; ni skall göra beräkningen med hänsyn till vad var och en äter. Djuret skall vara felfritt, årsgammalt och av hankön och tas från fåren eller från getterna. Ni skall spara det till den fjortonde dagen i denna månad; då skall hela Israels församlade menighet slakta det mellan skymning och mörker. Man skall ta av blodet och stryka på båda dörrposterna och på tvärbjälken i de hus där man äter det. Köttet skall ätas samma natt; det skall vara stekt över eld och det skall ätas med osyrat bröd och beska örter. Ni får inte äta något av köttet rått eller kokat i vatten, utan det skall vara stekt över eld, med huvud, fötter och innanmäte. Ingenting får lämnas kvar till morgonen; om något då är kvar skall ni bränna upp det. Vid måltiden skall ni ha kläderna uppfästa, skor på fötterna och stav i handen. Ät i hast. Detta är Herrens påsk. Den natten skall jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor och boskap, och alla Egyptens gudar skall drabbas av min dom — jag är Herren. Men blodet skall vara ett tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet skall jag gå förbi, och det förödande slaget skall inte träffa er när jag slår Egypten. Den dagen skall vara en minnesdag för er. Ni skall fira den som en Herrens högtid; i släkte efter släkte skall det vara en oföränderlig ordning att ni firar den.

Epistel

Första Korinthierbrevet kapitel 11, vers 20-25

Men vid era sammankomster går det inte att hålla Herrens måltid, för var och en tar genast för sig av sin egen mat, och den ene sitter hungrig medan den andre har druckit sig berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Bryr ni er inte om att det är Guds församling? Skall de som inte har något behöva skämmas? Vad vill ni jag skall säga, skall jag berömma er? Nej, för det här får ni inget beröm. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: ”Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.” Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 26, vers 17-30

Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?” Han svarade: ”Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar.” Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen lade han sig till bords med de tolv. Medan de åt sade han: ”Sannerligen, en av er skall förråda mig.” De blev mycket bedrövade och började fråga honom, en efter en: ”Det är väl inte jag, herre?” Han svarade: ”Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han skall förråda mig. Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född.” Judas, som skulle förråda honom, sade: ”Det är väl inte jag, rabbi?” Jesus svarade: ”Du har själv sagt det.” Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er: nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike.” När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.

Psaltaren

Psaltaren psalm 111, vers 1-5

Halleluja! Stora är Herrens verk, de begrundas av alla som älskar dem. Höga och majestätiska är hans gärningar, hans rättfärdighet varar för alltid. Han låter oss minnas sina under. Nådig och barmhärtig är Herren, han ger föda åt dem som fruktar honom, han minns för evigt sitt förbund.