Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon: +46(152)23400 E-post till Strängnäs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fyra nya och nygamla prostar

Biskop Johan har utsett kontraktsprostar för Södertälje kontrakt, Oppunda-Villåttinge kontrakt, Norra Närkes kontrakt och Södra Närkes kontrakt.

Sedan präster och diakoner i respektive kontrakt inkommit med sina förslag har biskop Johan Dalman utsett följande kontraktsprostar:

Södertälje kontrakt: Åsa Lindgren, kyrkoherde i Hölö-Mörkö församling.
Förordnandet gäller för perioden 1 januari 2018 - 31 december 2022.

Oppunda-Villåttinge kontrakt: Thore Rosenberg, kyrkoherde i Västra Vingåkers och Österåkers pastorat.
Förordnandet gäller för perioden 1 januari 2018 - 31 december 2022.

 

Från den 1 januari 2018 ändras kontraktsindelningen i Strängnäs stift, då tre kontrakt i Närke blir två. Nuvarande Kumla och Askers kontrakt, Örebro kontrakt och Glanshammars kontrakt blir Norra Närkes kontrakt och Södra Närkes kontrakt.

Norra Närkes kontrakt: Tomas Rådehed, kyrkoherde i Axbergs församling och idag kontraktsprost i Glanshammars kontrakt.
Förordnandet gäller för perioden 1 januari 2018 - 31 december 2020, vilket motsvarar den period som återstår av nuvarande prostförordnande för Glanshammars kontrakt.

Södra Närkes kontrakt: Jimmy Åkerfeldt, kyrkoherde i Lerbäck och Snavlunda pastorat och idag kontraktsprost i Kumla och Askers kontrakt.
Förordnandet gäller för perioden 1 januari 2018 - 31 december 2021, vilket motsvarar den period som återstår av nuvarande prostförordnande för Kumla och Askers kontrakt.

 

Att vara kontraktsprost är ett förtroendeuppdrag givet av både biskop och kontraktets präster och diakoner. Prosten fungerar ofta som en länk mellan biskop och kontraktets församlingar. Samtalet är det främsta redskapet i prostens arbete att ge stöd och skapa enhet. I Strängnäs stift finns det från den 1 januari 2018 åtta kontrakt.