Kyrkoherde Eva Karlsson avtackas

Nyhet Publicerad

På söndag, den 8 oktober, avtackas Eva Karlsson, kyrkoherde i Katrineholmsbygdens församling och kontraktsprost i Oppunda och Villåttinge kontrakt. Biskop Johan Dalman leder högmässan i Katrineholms kyrka.

 

Vid söndagens högmässa avskedspredikan Eva Karlsson och celebrant är biskop Johan Dalman. I högmässan medverkar församlingens körer, präster och diakoner.

Eva Karlsson, en pionjär i Strängnäs stift. Hon var en av två kvinnor som vigdes till präst 1975 och har sedan varit stiftet trogen genom tjänst i flera församlingar och på stiftskansliet.

Tid: Söndag den 8 oktober, kl 11.00
Plats: Katrineholms kyrka

Välkomna!

Eva Karlsson är född 1951 och prästvigd för Strängnäs stift 1975, stiftets första kvinna i ämbetet tillsammans med Karin Karlberg som vigdes vid samma tillfälle. Eva Karlsson var pastorsadjunkt i Katrineholm 1975 och därefter komminister i Ärla 1977. Hon började som stiftsadjunkt 1983 och var även biskop Jonas Jonsons adjunkt några år. 1994 blev hon kyrkoherde i Dunker- Lilla Malma församling och sedan kyrkoherde i Södertälje 1997-2010. Hon har tjänstgjort som kyrkoherde i Katrineholmsbygdens församling sedan 2010. Utsågs till kontraktsprost  i Oppunda och Villåttinge kontrakt 2011.