Arkitekttävling om Strängnäs domkyrka

Nyhet Publicerad

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö inbjuder till en arkitekttävling i två steg för domkyrkan och dess omgivning. Syftet är bland annat att domkyrkan och dess omgivning ska kunna användas i fler sammanhang än de som traditionellt förknippas med kyrkobyggnader.

Sedan ett antal år arbetar Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö med en vision för Strängnäs domkyrka och domkyrkoberget i framtiden. Genom att varsamt anpassa delar av domkyrkan med omgivning till nya behov hos församling, stift och stad är förhoppningen att kyrkbacken åter blir en plats där olika aktörer strålar samman.

Motsvara nya behov
Målet är att domkyrkan och dess omgivande byggnader och miljö ska kunna svara mot en föränderlig verksamhet inom kyrkan och på platsen i stort samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras. Vidare är målet att flera av domkyrkobyggnadens vackra biutrymmen ska kunna användas på ett bättre sätt samt att det ska vara möjligt att inrymma fler verksamheter än idag, inne i kyrkan. De funktioner som inte ryms i kyrkan ska ges plats i en eller flera nya byggnader inom tävlingsområdet.

- Det vi skapar här ska höja kulturvärdet på domkyrkoberget samtidigt som det blir en välfungerande miljö för dagens och morgondagens behov. Vi skapar för framtiden och hoppas på många utmanande och spännande tävlingsförslag, säger Marie Rydén Davoust, biträdande projektledare.


Projekt: Domkyrkoberget 
Tävlingen genomförs i två delar, där del ett är idéinriktad och genomförs som en allmän, internationell tävling. Del två genomförs som en inbjuden projekttävling mellan de fem bästa förslagsställarna som juryn väljer ut från steg ett. Arrangörens avsikt är att den arkitekt som vinner andra steget ska anlitas för att utveckla sitt projekt till genomförande.

Det är Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, med stöd av Strängnäs stift, som arrangerar tävlingen. Den anordnas i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) i samarbete med Sveriges Arkitekter. 

Tävlingen startar den 18 september och sista dag för inlämning av förslag till steg ett är 27 november 2017.

Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/strangnas/projekt-domkyrkoberget-strangnas

 

För mer information:
Marie Rydén Davoust
Biträdande Projektledare
Tel: 0152-245  17
marie.ryden.davoust@svenskakyrkan.se

Projektledare Marie Rydén Davoust och domprost Christofer Lundgren intervjuas av P4 Radio Sörmlands reporter Linnea. Foto: Pia Andersson