Preliminärt kyrkovalsresultat på söndag kväll

Nyhet Publicerad

På söndag, den 17 september, är det kyrkoval. Ett första preliminärt valresultat kommer att presenteras under valkvällen, med kontinuerlig uppdatering till dess att resultat från samtliga valdistrikt är registrerade.

 

 

Under valkvällen håller vallokalerna öppet till kl 20, därefter räknas de inkomna rösterna. Valnämnderna rapporterar  in dessa preliminära valresultat, som fortlöpande publiceras på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Innan det slutgiltiga valresultatet kan fastställas ska stiften kontrollräkna rösterna och bedöma eventuella ogiltiga röster. Stiften ska också räkna personrösterna. Det preliminära valresultatet säger alltså inte vilka personer som blir valda.

Stiften ansvarar för att räkna de förtidsröster som kommit in under perioden 4-17 september. Det kan ske förändringar i hur mandaten fördelas mellan nomineringsgrupperna i ett val mellan det preliminära och det slutgiltiga valresultatet.

 
De slutliga valresultaten för kyrkomötesvalet, stiftsfullmäktigevalet och val till kyrkofullmäktige i pastorat/församling presenteras först när samtliga stift har räknat samtliga röster, vilket beräknas ske under oktober.

 

För mer information:
Inger Berglund
Valansvarig, Strängnäs stift
Tel: 0152-234 26