Medeltida taklag blir film

Nyhet Publicerad

I kyrkors vindsbrädor och takbjälkar har lämningar och hantverkshemligheter gömt sig i närmare 1 000 år. Nu lyfter Strängnäs stift i samarbete med tre länsmuseer och Traditionsbärarna, kulturarvet och hantverket bakom de medeltida taklagen.

– Det finns otroligt vackra detaljer, högt upp i kyrkorna, som i princip ingen annan än hantverkaren själv har sett, berättar Dag Forssblad, stiftsantikvarie i Strängnäs stift.

Tillsammans med länsmuseerna i Örebro, Stockholm och Sörmland, samt hantverkssamarbetet Traditionsbärarna, var Strängnäs stift först med att påbörja en inventeringsprocess av de medeltida taklagen i stiftets område. I dag har flera andra stift inlett liknande projekt.

– Grundtanken var att skapa en bild av vad som över huvud taget fanns kvar och i vilket skick taken var. Det har visat sig vara rätt omfattande – och häftiga – lämningar. Det handlar om hela takkonstruktioner med takstolar och underlagstak, säger Dag Forssblad.

Som en del i projektet har nu en film producerats för att belysa hantverket och de äldre tekniker som användes i stora delar av vårt land för närmare 1 000 år sedan. Filmen fokuserar på Hardemo kyrka, strax sydväst om Örebro, som uppfördes någon gång mellan år 1180 och 1220.

I filmen återskapas hantverksteknikerna med rekonstruerade medeltida verktyg. Blan annat görs ett försök att klyva en 13 meter lång tallstock med radiella klyvsnitt.

– De här taken är ett väldigt viktigt kulturarv som få människor i dag kommer i kontakt med, eller ens känner till. I dag är det en industrialiserad process att bygga takstolar och det är få som ens reflekterar över det hantverk, den tankeprocess och den möda som ligger bakom de här lämningarna. Därför är det viktigt både att dokumentera och bevara konstruktionerna fysiskt, säger Dag Forssblad.

Erik Backlund

Se filmen på Youtube eller Digitalmuseum.se: