Gravar, gravplatser

Lundby gamla kyrkogård 
 

Alla har rätt till en gravplats
Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trossamfund, har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Den avlidnes egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats.

Att välja gravplats
När man ska välja gravplats är det flera frågor att tänka igenom. Det finns många olika möjligheter på de skilda begravningsplatserna. Via begravningsexpeditionen får du hjälp att välja gravplats, tel. 031-731 80 80.

Visning av gravplatser
Inför val av gravplats är anhöriga/närstående välkommna att kontakta begravningsexpeditionen, tel. 031-731 80 80, för ytterligare information och för att boka en tid för visning av tillgängliga alternativ.

Det är viktigt att de efterlevande är överens vid val av gravplats. Med respekt för den avlidna ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv och gravfriden värnas. Om de efterlevande är tveksamma är det bättre att vänta med gravsättningen än att riskera att det blir fel. Urnan kan förvaras avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen upp till ett år.

 

 

 

Gravplatser för återbruk - återgångsgravar
För att bevara karaktären på kyrkogårdarna återanvänds gamla gravar som lämnats tillbaka. På samma sätt som när man gravsätter flera familjemedlemmar i samma grav, sker gravsättningen då i det övre orörda jordlagret.

Att återanvända en gravsten och förse den med ny text är både ekonomiskt och miljövänligt. Just nu har vi drygt 6 000 disponibla återgångsgravar i Göteborg. Flest lediga finns det på Kvibergs, Östra och Västra kyrkogården. Men det finns också disponibla återgångsgravar på flera mindre och centralt belägna kyrkogårdar.

Här finns mer information om återgångsgravar.

 

Nedlagda gravstenar

Skapad: 2010-11-11 12:05:00

Det  förekommer att gravstenar släpper  i gjutning och dubbning och därigenom blir instabila.  Dåligt förankrade gravstenar innebär säkerhetsrisker för både besökare och  för kyrkogårdsarbetarna. Därför väljer vi att lägga ned de stenar som är ostadiga eller som lutar - allt för att undvika olyckor. Gravstenar och gravramar ägs av gravrättsinnehavaren. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravanordningarna är monterade på ett säkert sätt.

Här finns mer information om nedlagda gravstenar! 

Om din gravsten blivit nedlagd ber vi dig vänligen ta kontakt med Stefan Andersson, tel. 031-731 82 86.

 

Skapad: 2011-02-17 10:30:00

På Göteborgs kyrkogårdar finns många intressanta personer begravda. I vårt register kan du söka efter personer som varit betydelsefulla för  Göteborg - eller på annat sätt bidragit till att göra staden känd.

Läs mer

//