Foto: Malou Augustin

Praktik/arbetsträning

Vi erbjuder ett begränsat antal platser för praktik eller arbetsträning varje år.

Vi har svårt att ta emot praktikanter nu

Alla våra praktikplatser är tillsatta året ut. Vi ber intresserade att återkomma från mars 2022.

Information om arbetstränings-/praktikplatser:

  • Det finns möjlighet till att göra praktik på våra kyrkogårdar.
  • Man skall ha fyllt 18 år för att göra praktik hos oss.
  • Det finns också möjlighet till arbetsträning på våra kyrkogårdar - då under maximalt sex månader.

Kontakt: Elisabeth Westerberg, 031-731 11 03, elisabeth.westerberg@svenskakyrkan.se