Svenska kyrkan i Sundbyberg

Välkommen till oss! Här finner du glädje, gemenskap, ro och stöd genom gudstjänster, musik och våra övriga verksamheter.

write your self

Trauma och sår - exempelvis sorg, skilsmässa, utanförskap - bryter sönder oss som individer och våra relationer. Det förändrar livet fullständigt för den som drabbas. Efteråt behöver livet byggas upp på nytt och jaget återskapas. Genom skrivande kan detta återskapande börja.
Är du intresserad av att lära dig skriva - som verktyg och läkande process - kontakta
Anna Johansson Blomberg, präst och vägledare på Write Your Self
anna.johansson.blomberg@svenskakyrkan.se
Läs mer om metoden på writeyourself.com

Om du möter någon som är i behov av samtal och stöd, kontakta oss!

Vi finns här för dig – kontakta oss

Om du möter någon som är i behov av samtal och stöd, kontakta oss!

Vill du ha sällskap på en promenad i friska luften? Behöver du någon att prata med? Hör av dig till oss så gör vi gärna sällskap.
Telefon: 08-635 33 50

Boka en friskluftspromenad

Vill du ha sällskap på en promenad i friska luften? Behöver du någon att prata med? Hör av dig till oss så gör vi gärna sällskap. Telefon: 08-635 33 50

Asfaltering av körvägar på begravningsplatsen

Under augusti-oktober kommer det utföras större grävarbeten i gångar och körvägar p.g.a. att ytorna ska få ny beläggning med asfalt.

Avspärrningar kommer att finnas som markerar arbetsområdet.
Vi ber er att respektera dessa.

Arbetet kan medföra att området kan upplevas som rörigt och stökigt och påverka framkomligheten. Vi ber er ha överseende med detta under denna period och ser fram emot ett slutresultat som förbättrar framkomligheten och tillgängligheten på Sundbybergs begravningsplats.

Arbetena utförs av JE-Mark AB.

Vid frågor kontakta:
Christer Larsson, Kyrkogårdschef
e-post christer.c.larsson@svenskakyrkan.se
Tfn. 08-635 33 69