Meny

Svenska kyrkan i Sundbyberg

Välkommen till oss! Här finner du glädje, gemenskap, ro och stöd genom gudstjänster, musik och våra övriga verksamheter.

Välkommen att fira påsk med oss

I år får vi fira påsk på ett nytt sätt. På biskopens uppmaning har vi ställt om och pausat att samla människor till gudstjänstfirande i kyrkorna för en tid framöver. Istället sänder vi andakter och gudstjänster från Sundbybergs kyrka här på webben. Varmt välkommen att fira påsken med oss. Kyrkan är öppen nedanstående tider för ljuständning.

ÖPPEN KYRKA
för enskild andakt och ljuständning:

Sundbybergs kyrka
Vardagar kl 09.00-15.00 
Skärtorsdagen kl 18.30-20.00
Påskdagen kl 10.30-12.00
STÄNGT på Långfredagen och Annandagen 

Duvbo kyrka
Långfredagen kl 10.30-12.00

Välkommen till våra digitala sändningar 

Långfredag

Musikgudstjänst för Långfredagen. Satser ur Stabat Mater av Giovanni Battista Pergolesi. Elin Skorup sopran, Elin Lannemyr alt, Anders Åkered violin 1, Anna Kroeker violin 2, Joel Sundin viola, Emma Beskow cello och Fredrik Ewaldsson orgel. Andakt Micke Åsman.

Stabat mater (1736) av Giovanni Baptista Pergolesi (1710 - 1736) är ett av de mest kända verken som komponerats med avsikt att ära och hylla Jesu moder, Maria. Texten är från medeltiden och beskriver Maria, den sörjande modern, som bevittnar sin sons lidande på korset. Stycket har genom musikhistorien fått stor genomslagskraft världen över, inte minst bland andra kompositörer. Ett exempel är Johann Sebastian Bach som lät sig inspireras av Pergolesis Stabat mater i hans koralbearbetning av Psalm 51 “Tilge, Höchster, meine Sünden”.

Stabat mater är troligtvis Pergolesis sista komposition och skrevs samtidigt som han plågades av tuberkolos. Han dog endast ett par veckor efter att verket fullbordats.

Avklädning av altaret

Magnus Ahlqvist, diakoniassistent, läser Psaltaren 22.

Skärtorsdagsandakt

Helena Nyhlén, församlingspedagog. Fredrik Ewaldsson, orgel. För små och stora. Jesus lärljungar gick i sandaler. Han tvättade deras fötter. SvPs 21 Måne och sol.

Passionsandakt - Dymmelonsdagen- tredje dagen i Stilla veckan

Micke Åsman, kyrkoherde. Fredrik Ewaldsson, orgel. En påskhälsning på dymmelonsdagen från kyrkoherde Micke Åsman. Musik av C-M Widor.

Passionsandakt - Vita Tisdagen - Andra dagen i Stilla veckan

Maud Bergqvist, diakon. Fredrik Ewaldsson, orgel. Varje tisdag görs andakter på äldreboenden i Sundbybergs församling. Ofta ledda av Maud Bergqvist. SvPs 135 Se vi går upp till Jerusalem och SvPs 45 Jesus för världen givit sitt liv.

Passionsandakt - Blå Måndagen - första dagen i Stilla veckan

Christina Hansson, präst. Fredrik Ewaldsson, orgel. Om vår egen vandring upp till Jerusalem. Musik av J.S. Bach och SvPs 205 Vila i din väntan.

Palmsöndagsandakt

Inspelning av palmsöndagsandakten i Sundbybergs kyrka den 5 april med präst Ida Hallström Åsman. Fredrik Ewaldsson, orgel och piano. SvPs 443 Dig vi lovsjunger, ärar. Rebecca Fjällsby sjunger Melodi av Ture Rangström.

Välkommen att fira påsk med oss

I år får vi fira påsk på ett nytt sätt. På biskopens uppmaning har vi ställt om och pausat att samla människor till gudstjänstfirande i kyrkorna för en tid framöver. Istället sänder vi andakter och gudstjänster från Sundbybergs kyrka här på webben. Varmt välkommen att fira påsken med oss. Kyrkan är öppen nedanstående tider för ljuständning.

Öppen kyrka 
för enskild andakt och ljuständning:

Sundbybergs kyrka
Vardagar kl 09.00-15.00 
Skärtorsdagen kl 18.30-20.00
Påskdagen kl 10.30-12.00
STÄNGT på Långfredagen och Annandagen 

Duvbo kyrka
Långfredagen kl 10.30-12.00

 

DIGITALA GUDSTJÄNSTER FRÅN SUNDBYBERGS KYRKA UNDER STILLA VECKAN OCH I PÅSK 

Söndag 5 april
Palmsöndag
Gudstjänst
från Sundbybergs kyrka.
Präst: Ida Hallström Åsman.
Orgel och piano: Fredrik Ewaldsson.

Måndag 6 april
Blå måndagen
Passionsandakt 
Textläsning, betraktelse, psalm.
Präst: Christina Hansson.
Orgel: Fredrik Ewaldsson.

Tisdag 7 april
Vita tisdagen
Passionsandakt
Andakt riktad till äldre.
Textläsning, betraktelse, psalm.
Diakon: Maud Bergqvist.
Orgel: Fredrik Ewaldsson.

Onsdag 8 april
Dymmelonsdagen
Passionsandakt
Textläsning, betraktelse, psalm.
Kyrkoherde: Micke Åsman.

Torsdag 9 april 
Skärtorsdagen
Morgonsänd skärtorsdagsandakt riktad till barn. 
Textläsning, betraktelse, psalm.
Församlingspedagog: Helena Nyhlén.
Orgel: Fredrik Ewaldsson. 

Avklädning av altaret. 
Kvällssänd textläsning av diakoniassistent Magnus Ahlqvist.

Fredag 10 april kl 10.00 
Långfredagen
Konsert ur Stabat mater.
Giovanni B Pergolesi Stabat Mater (1736)
(Inspelningen från Sundbybergs kyrka kan ses här på webben hela dagen.)

Pergolesi komponerade Stabat mater med avsikt att ära och hylla Maria, Jesu moder. Texten, från medeltiden, beskriver den sörjande modern som bevittnar sin sons lidande på korset. 
Elin Skorup, sopran.
Elin Lannemyr, alt.
Instrumentalensemble.
Fredrik Ewaldsson, orgel.

11 april kl 23.00
Påskafton
Påsknattsandakt 
Präster: Micke Åsman, Anna Johansson Blomberg.
Församlingspedagog: Helena Nyhlén.

12 april kl 11.00
Påskdagen
Gudstjänst  
från Sundbybergs kyrka.
Präst: Elsa Moraeus.
Organist: Rikard Lindberg Karlsson.
Trumpet: Bengt Paulsson.

En hälsning från vår kyrkoherde Micke Åsman

Vi finns här i orostider.
Sundbybergs kyrka är öppen och personal är på plats vardagar kl 10-14 och för söndagens gudstjänst.
Om du behöver praktisk hjälp, t ex med att handla, tveka inte att höra av dig!
Vi vill också tipsa om att det går att handla mat on-line eller att beställa mat från flertalet av Sundbybergs restauranger.