Svenska kyrkan i Sundbyberg

För att kunna erbjuda trygga gudstjänster och konserter anpassar vi hela tiden gränsen för max antal deltagare efter myndigheternas rekommendationer. Vi flyttar in våra gudstjänster och konserter till hemsidan så att ni kan lyssna när ni vill, var ni än är!

Torsdag 13 maj – Kristi himmelsfärds dag

Kl. 8 och kl. 9 Gudstjänster utomhus vid Duvbo kyrka, Alms väg 5
Max 8 deltagare per gudstjänst.
OBS anmäl dig i förväg till:
Christina Hansson, präst 08-635 33 79
christina.hansson@svenskakyrkan.se 

Sommarpsalm från Sundbybergs kyrkokör

Koristerna i Sundbybergs kyrkokör har på varsitt håll spelat in sina  stämmor och körledaren Fredrik Ewaldsson har satt samman dem i  detta kollage. Så kan vi också denna vår få njuta av sommarpsalmen "En vänlig grönskas rika dräkt".
Text: C.D. af Wirsén Musik: W. Åhlén