Dop av äldre barn

Det finns ingen övre åldersgräns för dopet, när som helst under livet kan man bli döpt.

Innan dopet kommer prästen att ringa till er och boka tid för ett dopsamtal då ni träffas och pratar om hur ni har tänkt er dopet, går igenom ordningen och väljer psalmer och musik.

Alla föräldrar bjuds också in till en allmän dopinformation. Då kommer en präst och berättar om dopet och en musiker och spelar doppsalmer och berättar om musiken. Och så får ni chans att ställa frågor.

Hur gör man om det inte är ett litet barn som döps?

Det finns några skillnader mellan dop av spädbarn och dop av större barn. Stora barn som döps bärs inte in i kyrkan, de får om de vill gå in på egna ben och stå vid dopfunten. Det är inte heller aktuellt med en lång dopklänning som de små har, de är allt för långa för att gå i, istället kan man vara finklädd.

Det mesta är ändå ganska likt, vi sjunger psalmer, läser bibeltexter, ber och häller upp vatten i dopfunten. Även stora dopbarn och vuxna kan få en eller flera faddrar vid dopet, det som vi förr kallade gudfar och gudmor.

Faddern är oftast någon som står familjen nära och kan fungera som en extra vuxen i barnets liv, ett stöd och en förebild. En fadder ska vara döpt, är de inte det kan de också bli döpta om de vill. Är det inte aktuellt, kanske för att de är av annan tro kan de istället kallas dopvittnen men får samma funktion i familjen och gudstjänsten som en fadder har.

Kostar det något?

Dop är alltid gratis, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och kyrka ingår.

Men vad är egentligen dopet?

En tradition som ger familjen en chans att samlas kring och ta emot en nykomling.

Dopet är ett tillfälle för dig som förälder att tacka för ditt barn och be om Guds hjälp att ta hand om barnet. Eller för en vuxen att tacka Gud för livet. Dopet är en dag för fest och glädje.

Sen den första kyrkans tid har det varit vägen in i kyrkan, den som döptes blev en del av församlingen, så är det också idag. Den som döps hos oss blir medlem i Svenska kyrkan och räknas också som döpt av de andra stora kristna kyrkorna.

Dopet är också ett av de få tillfällena då vi säger en persons samtliga förnamn högt. Inte för att barnet får sina namn i dopet, men vi säger Guds namn och dopkandidatens namn för att visa att de hör ihop. Att den som döps blir del av och skyddas av något mycket större. I dopet läser vi Jesu ord ”Jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Dopet är det synliga tecknet på löftet till alla människor att Gud är med oss och älskar oss vad som än händer.

Hör gärna av dig om du har flera frågor, funderingar eller särskilda önskemål!

bokning av dop

Görel Jonsson, kyrkobokföring
08-635 33 59 | e-post