Volontär

Volontärarbetet präglas av glädje, gemenskap och möjlighet till utveckling. Som volontär i församlingen är du en viktig stöttepelare i kyrkans verksamheter.

Till våra volontärer erbjuds utbildning och uppmuntran. Sista helgen i januari hade vi den första utbildningen där både nya volontärer och de som har ett uppdrag var med. Dagarna innehöll samtal kring bibeln, Svenska kyrkan som organisation, vår egen gudsbild. Vi övade på att läsa och prata inför människor. Vi medverkade i gudstjänsten med textläsning och ordnade med kyrkkaffet.

Vill du vara med som volontär?
Vi har ett antal uppdrag, och är öppna för nya idéer. Det kan handla om att du delar med dig av ditt yrkeskunnande eller hjälper till i verksamhet som redan finns. Men framför allt handlar det om att ge av din tid till andra människor.

Exempel på uppdrag
Gudstjänstvärd
Värd vid kyrkkaffet
Värd och sånghjälp vid andakter på äldreboenden
Volontär på öppna förskolan
Medhjälpare vid Mätt och förlåten
Eventfunktionär vid till exempel Nationaldagen, kräftskivan och AllhelgonaVill du veta mer, kontakta


Birgitta Nicklasson, församlingspedagog
08-635 33 88, birgitta.nicklasson@svenskakyrkan.se

Elsa Moraeus, präst
08-6353356, elsa.moraeus@svenskakyrkan.se