Protokoll Kyrkofullmäktige

Här kan du läsa protokoll från Kyrkofullmäktiges möten (pdf).

Om du vill ha protokollen från Kyrkorådets eller Beredande utskottets sammanträden är du varmt välkommen att kontakta:

Elisabeth Tunberg, 08-635 33 60
Administrativ chef
elisabeth.tunberg@svenskakyrkan.se

Martin Blomgren, 08-635 33 57
martin.blomgren@svenskakyrkan.se

Protokoll 2021

protokoll 2019