Protokoll Kyrkofullmäktige

Här kan du läsa protokoll från Kyrkofullmäktiges möten (pdf).

Om du vill ha protokollen från Kyrkorådets eller Beredande utskottets sammanträden är du varmt välkommen att kontakta:

Elisabeth Tunberg, 08-635 33 60
Administrativ chef
elisabeth.tunberg@svenskakyrkan.se

Anne Sydquist, 08-635 34 30
Kommunikatör
anne.sydquist@svenskakyrkan.se

protokoll 2020

protokoll 2019