Kulturgravar

På Sundbybergs begravningsplats finns 115 kulturgravar med särskilda historiska eller estetiska kulturvärden. Skötseln av dessa bekostas av begravningsavgiften. Du kan läsa mer om gravarna här (sidan är under upparbetande).

Kvarter 1 - Sundbybergs begravningsplats

Vård över lokalhistoriskt  viktig person, väl synlig vid platsen framför kapellet med ovanlig utformning

Beskrivning
Liggande rektangulär häll av granit. Krysshamrad yta, dekor i form av ram med stiliserade snäckformer i hörnen

Text
Kontraktsprosten Kyrkoherden i Sundbyberg  Lars Fredrik Zakrisson 1862-1938 och hans hustru Selma Zakrisson f Humble 1864-1926 Ps 400 v.10 

LARS FREDRIK ZAKRISSON

Sundbybergs församlings första kyrkoherde.

ZAKRISSON SELMA TEODORA OG HUMBLE

Selma kom av släkten Humble, dvs ägarna till Lilla Alby gård (då hörde Lilla Alby till Solna). Gården finns kvar och namnet finns bevarat då man i Lilla Alby idag kan finna Humblegatan.

Högrest vård av bautastenstyp i röd granit, centralt placerad vid kapellet i det s k prästkvarteret. Enligt förvaltningen den första sten som restes på den nyanlagda begravningsplatsen år 1913. Kyrkoherden skall ha omkommit då han gick genom isen.  

Text: Kyrkoherden H. F. Lundberg *10/7 1852  +3/12 1913 och hans maka Hildur född Norelius *17/2 1860 +27/2 19x4 
Byråchefen Rudolf Lundberg-Gertz *11/6 1884 +12/6 1949  
Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet 

Motivering: Begravningsplatsens första vård, rest över församlingens kyrkoherde. Även ramen bevaras. Vården står också väl synlig vid kapellet. 

Kyrkoherde runt 1900 i Bromma fs. (Sundbybergs tillhörde Bromma fs. då)

Tidstypisk vård i klassicistisk stil med ovanlig dekor och titel

Beskrivning
Vård i klassicistisk stil av röd granit. Blästrad text och dekor i form av strålande stjärnor och klockor. Första gravsättning 1921.

Text
Tågmästaren C. J. O. Johanssons familjegrav

Karaktärsgivande och tidtypisk vård med fris som tillhör begravningsplatsens äldre. Står väl synlig vid huvudvägen.

Beskrvining
Högrest vård av granit med rundad topp. Dekor i form av kors samt duva på stenens topp. Karnisformad fris/ram med spetsiga hörnstenar.

Text
Mathilda * 1874 +1921  Svea *1894 +1917 Sven Johan  +1932  Fredrika +1953

Tidstypisk vård med enkelt utfört kors och fris. I denna del av kvarteret dominerar gravvårdar med fris vilket ger en tidstypisk och kulturhistoriskt intressant karaktär.

Beskrivning
Vård i form av stående kors samt med fris/ram med rak profil. Första gravsättning 1925.

Text
Mor

Tidstypisk vård som tillhör begravningsplatsens äldsta. Ovanlig yrkestitel.

Beskrivning
Högrest sten i bautastensformat med grovhuggen yta, dekor i form av kors. Ifylld text i nedsänkt och finhugget fält. Yrkestitel

Text
Här vilar metalltryckaren Edmund Wallin *16/11 1881 +8/10 1920  och hans maka Elin 29/8 1888 + 31/1 1960

Tidstypisk och karaktärsgivande vård som tillhör begravningsplatsens äldsta. Väl komponerad dekor och text, yrkestitel. Väl synlig vid gång.

Beskrivning
Vård av granit i stående format med rundad överdel. Huggen dekor i form av kors med tre stjärnor över och strålar.

Text
Handlanden o. A. Thomasson 1863-1920 och hans maka Emma Sofia f. Källman 1869-1936 dottern Britta 1906-1910

Karaktärsgivande och tidtypisk vård med fris som tillhör begravningsplatsens äldre. Står väl synlig vid huvudvägen. Ovanlig yrkestitel.

Beskrivning
Vård av granit med rundad överdel. Slät  fris/ram utan välvning. Yrkestitel. 

Text
Smidesmästaren Carl Gustav Carlsson *1853 +1922   Hustrun Lovisa Maria *1855 +1948    sonen Bror Josef  *1902 +1919 Familjegrav

Tidstypisk, väl formgiven mindre vård med yrkestitel. 

Beskrivning
Liten rektangulär vård av diabas med välvd överdel. Nedsänkt blästrad inramning runt ytterkanterna liksom nedsänkt dekor och text. Dekor i form av kors omringat av lagerkvistar. Yrkestitel.

Text
Här vilar skepparen C. J. Lindgren *14/8 1860 +23/10 1926

Kvarter 2 - Sundbybergs begravningsplats

Tidstypisk vård, väl formgiven med dekor i jugendstil. 

Beskrivning
Vård i stående format med rundad överdel. Granit med polerad text och dekor i form av bl a kors och krans i jugendstil.

Text
Karolina Göransson *9/9 1842 +11/1 1924  Hans August Göransson *27/10 1842 +1/10 1929

Enkel vård över kvinna med yrkestitel. Lokalhistoriskt intressant person

Beskrivning
Liggande vård utan dekor men med titel och minnesord.

Alma Sandberg anställdes som småskollärarinna 1888, 25 år gammal. Tjänade Sundbybergs skolor fram till sin pension.  

Text
Lärarinnan Alma Sandberg *1863 +1936  Tills dagen grys

Tidstypisk och välkomponerad sten som tillhör begravningsplatsens äldsta. Tillhörande fris/ram

Smal, högrest vård med svagt rundad överdel, slät framsida förutom upphöjt kors med strålar. Första gravsättning 1915. Fris/ram med spetsiga hörnstenar.

Text: T. G. Schelins familjegrav

Väl komponerad vård där diabasensmöjligheter att skapa ett tredimensionellt intryck på en plan yta tagits väl tillvara. Ovanligt typsnitt.    

Vård i diabas i stående format med spetsig överdel. Blästrad dekor i form av stiliserade kolonner och tempelgavel. Text i jugendtypsnitt, förgyllt.   

Text: Tekla Ferm *1869 +1937 Johan Ferm *1872 +1942 Märta Ferm *1895 +1967 Familjegrav

Kvarter 3 - Sundbybergs begravningsplats

Tidstypisk och karaktärsgivande vård med två yrkestitlar som bidrar positivt till kyrkogårdens kulturhistoriska värde

Stående vård av röd granit med rundad överdel och grovt huggen yta av bautastenstyp. Dekor i form av enkelt kors. Titlar. 

Text: Sjökapten Mauritz Wicklund *16.11.1877 +26.8.1959   dottern Märta Elisabet *3.1. 1925 +24.2.1930  Makan Hilma Wilhelmina f. Hyllengren *7.1.1895 +16.5.1982  Le. Läk. Medicine hedersdoktor Harriet Viktoria Wicklund *16.2. 1921  +15.9.2000

Tidstypisk och karaktärsgivande vård med yrkestitlar som bidrar positivt till kyrkogårdens kulturhistoriska värde. Vård över personmed lokalhistoriskt intresse

Stående vård av granit med rundad överdel och grovt huggen yta av bautastenstyp. Dekor i form av enkelt kors. Titel.

Carl Hyllengren var skulptör, utbildad vid Kungliga Konstakademien, och har bl a gjort krucifixet i Sundbybergs kyrka oh flera andra kyrkor.

Text: Bildhuggaren Carl Hyllengren *12.10.1856 +15.1.1928

och hans maka Augusta Hyllengren f Wahlman  *26.7.1862 + 4.1.1951  Sigurd Hyllengren *30.11.1892 +25.9.1970  Ester Hyllengren *24.11.1887 +12.8.1981  Cecilie Hyllengren *18.3.1906 +17.12 1991    

Unik titel. 

Vård i röd granit, dekor i form av kors i cirkel.

Text: Indiamissionären Ivar Dimberg *28/8 1894 +19/5 1979 Makan Gunhild *16/3 1899 +25/12 1984   2 Tim 4:7

Kvarter 4 - Sundbybergs begravningsplats

Tidstypisk och karaktärsfull vård med idag ovanlig yrkestitel. 

Beskrivning:
Vård av granit av bautastenstyp med rak överdel och grovt huggen yta. Ovalt, försänkt och polerat textfält med försänkt text. Yrkestitel.

Text:
Urmakaren Erik Eriksson *’1877 +1930   Maria Eriksson *30/10 1875 +28/8 1955

Väl komponerad och tidstypisk vård, fint exempel på blästrad dekor på diabas

Beskrivning:
Högrest vård av diabas med rundad, välvd överdel och blästrad dekor i form av skål med blomslingor. Text i skrivstil.

Text:
A. R. Engströms Familjegrav

Anders Reinhold *3.7.1862 +21.6.1930  Johanna Maria *23.5. 1865 +17.11.1939