Minneslund

Minneslund är en gemensam anonym gravplats.

Minneslunden är en gemensam gravplats med anonym karaktär. Den vårdas med daglig tillsyn och utan kostnader för de som har anhöriga gravsatta där.
Anhöriga har ej rätt att närvara vid gravsättningen och gravsättningsdatum/tid kan ej bokas.

Askans läge i minneslunden markeras inte, anhöriga kan ej få vetskap om askans placering. Efter gravsättning av askan skickas ett minnesbrev hem till anhörig som är beställare av gravsättningen.

Plantering av sommarblommor, ljung, samt snittblommor, får endast placeras på angiven plats.
Blommor från begravningsceremoni får ej läggas i minneslunden.
Gravvårdar och planteringar får inte förekomma. Särskild plats får inte markeras.

Gravlyktor, marschaller, kransar, foton, namn på avliden samt annan utsmyckning är ej tillåten och kommer att plockas bort.

Sundbybergs Begravningsverksamhet ansvarar för all skötsel i minneslunden.

Gravljus får endast placeras på angiven plats. Gravljus får ej placeras på gräsmattan, vid träd och buskar.
Under perioden 1 maj-31 oktober är det ej tillåtet med gravljus pga. av brandfara. Övrig tid placeras gravljus med lock på de hållare som finns utplacerade.
Minneslunden är en gravplats och får ej beträdas.

Eftersom Minneslunden är en anonym gravplats för vi inte in några namn i pärmarna om anhöriga inte själva meddelat detta skriftligen.

Förslag till text i minnespärmen kan sändas under adress: Begravningsverksamheten, Svenskakyrkan i Sundbyberg, Box 1170, 172 24  SUNDBYBERG.
Du kan även maila till: sundbyberg.begravningsplats@svenskakyrkan.se

Det finns möjlighet att få namn, födelse-och dödsdag på den avlidne införd i två pärmar som finns i minneslundsbyggnaden.

Pärm 1 står bakom en inglasad nisch och visar aktuell dag. Avlidna visas efter dödsdag.
I denna pärm kan namn, födelseort samt födelse-och dödsdag på den avlidne/a föras in.
Pärm 2 står i bokhyllan och är tillgänglig för alla. I denna pärm kan, förutom ovanstående, valfri text föras in.

All text granskas och godkänns av begravningsverksamheten innan den förs in i pärm.

  • Inga namn på anhöriga skrivs in.

 https://www.svenskakyrkan.se/sundbyberg/lankar-och-blanketter