Meny

Sundbybergs begravningsplats

Begravningsplatsen ligger vackert belägen vid Lötsjön i Sundbyberg. Den utstrålar lugn och harmoni och har en stor variation av växter. Begravningsplatsen är därför välkomnande både sommar som vinter.

Lötsjökapellet hålls stängt

LÖTSJÖKAPELLET ÄR STÄNGT för begravningar från MARS TILL 30 JUNI 2020 (stängningen kan komma att förlängas, som längst fram till 31 augusti).

 

Sundbybergs Stad bygger om Ursviksvägen vilket påverkar begravningsverksamheten i Sundbyberg. Kommunen har informerat oss om vilken påverkan det får på begravningsverksamheten. 

 

För mer information hänvisas till Sundbybergs Stad, se länk:
https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/stadsplanering-byggprojekt/pagaende-byggarbeten/kyrkogardsvagen---upprustning.html

 

Arbetet kommer att medföra omfattande störningar i trafiken på Ursviksvägen. De 15 parkeringsplatserna som finns framför kapellet kommer att användas som byggplatsområde under den tid arbetet pågår.

 

Sundbybergs församling har därför valt att stänga Lötsjökapellet. Bokningar av begravningsceremonier i Svenska kyrkans ordning flyttas till Duvbo kyrka. 

  • Begravning i annan ordning / borgerliga ceremonier kommer att hållas i Duvbo församlingssal.
  • Begravning i Sundbybergs kyrka kan bokas som vanligt.
  • Minnesstund i Samlingssalen i vår förvaltningsbyggnad går att boka som tidigare. Vi rekommenderar att de som kör bil låter den stå kvar efter begravningen i Duvbo.Det är inte tillåtet att köra bil genom eller parkera på begravningsplatsen.
  • Kyrkogårdsvägen är öppen men lär belastas hårdare och både infart och utfart blir begränsad pga. vägarbetet. Köbildning kan uppstå pga. extra trafikljus och att endast en körfil på Ursviksvägen hålls öppen.
  • Tillgång till parkeringsplatser kommer att begränsas då de 15 parkeringsplatserna försvinner utanför begravningsplatsen. (Anm: All parkering sker på Sundbybergs stads mark)

Vid ytterligare frågor går det bra att ringa kyrkogårdschefen Christer Larsson tel 08-6353369 eller maila honom på christer.c.larsson@svenskakyrkan.se 

kontakt

08-635 33 70 | sundbyberg.begravningsplats@svenskakyrkan.se

Telefontid måndag till torsdag
Kl 9.30-11.30 och 14.15-15.30

Telefontid fredag
Kl 9.30-11.30 och 12.30-13.30