Sundbybergs begravningsplats

Begravningsplatsen ligger vackert belägen vid Lötsjön i Sundbyberg. Den utstrålar lugn och harmoni och har en stor variation av växter. Begravningsplatsen är därför välkomnande både sommar som vinter.

Asfaltering av körvägar på begravningsplatsen

Under augusti-oktober kommer det utföras större grävarbeten i gångar och körvägar p.g.a. att ytorna ska få ny beläggning med asfalt.

Avspärrningar kommer att finnas som markerar arbetsområdet.
Vi ber er att respektera dessa.

Arbetet kan medföra att området kan upplevas som rörigt och stökigt och påverka framkomligheten. Vi ber er ha överseende med detta under denna period och ser fram emot ett slutresultat som förbättrar framkomligheten och tillgängligheten på Sundbybergs begravningsplats.

Arbetena utförs av JE-Mark AB.

Vid frågor kontakta:
Christer Larsson, Kyrkogårdschef
e-post christer.c.larsson@svenskakyrkan.se
Tfn. 08-635 33 69

Vi sparar på vattnet

Vi sparar på vattnet för att undvika ett totalt bevattningsförbud.
Bevattning sker därför nattetid med vattenspridare i begränsad omfattning.

  • Gravplatser med Grundskötsel extravattnas med vattenkanna
    i möjligaste mån.

Lötsjökapellet hålls stängt

LÖTSJÖKAPELLET ÄR STÄNGT för begravningar från MARS TILL 30 SEPTEMBER 2020.

 

Eventuellt kan det förekomma återstående byggarbeten som medför vissa störningar även efter att vi öppnat kapellet för begravningar från den 1 oktober.

 

Sundbybergs Stad bygger om Ursviksvägen vilket påverkar begravningsverksamheten i Sundbyberg. Kommunen har informerat oss om vilken påverkan det får på begravningsverksamheten. 

 

För mer information hänvisas till Sundbybergs Stad, se länk:
https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/stadsplanering-byggprojekt/pagaende-byggarbeten/kyrkogardsvagen---upprustning.html

 

Arbetet kommer att medföra omfattande störningar i trafiken på Ursviksvägen. De 15 parkeringsplatserna som finns framför kapellet kommer att användas som byggplatsområde under den tid arbetet pågår.

 

Sundbybergs församling har därför valt att stänga Lötsjökapellet. Bokningar av begravningsceremonier i Svenska kyrkans ordning flyttas till Duvbo kyrka. 

  • Begravning i annan ordning / borgerliga ceremonier kommer att hållas i Duvbo församlingssal.
  • Begravning i Sundbybergs kyrka kan bokas som vanligt.
  • Minnesstund i Samlingssalen i vår förvaltningsbyggnad går att boka som tidigare. Vi rekommenderar att de som kör bil låter den stå kvar efter begravningen i Duvbo.Det är inte tillåtet att köra bil genom eller parkera på begravningsplatsen.
  • Kyrkogårdsvägen är öppen men lär belastas hårdare och både infart och utfart blir begränsad pga. vägarbetet. Köbildning kan uppstå pga. extra trafikljus och att endast en körfil på Ursviksvägen hålls öppen.
  • Tillgång till parkeringsplatser kommer att begränsas då de 15 parkeringsplatserna försvinner utanför begravningsplatsen. (Anm: All parkering sker på Sundbybergs stads mark)

Vid ytterligare frågor går det bra att ringa kyrkogårdschefen Christer Larsson tel 08-6353369 eller maila honom på christer.c.larsson@svenskakyrkan.se 

kontakt

08-635 33 70 | sundbyberg.begravningsplats@svenskakyrkan.se

Telefontid måndag till torsdag
Kl 9.30-11.30 och 14.15-15.30

Telefontid fredag
Kl 9.30-11.30 och 12.30-13.30