Vi söker gravrättsinnehavare

Huvudmannen för begravningsverksamheten är skyldig att föra gravbok eller gravregister på den eller de som gravrätten upplåtits till. I gravregistret ska det finnas namn, personnummer och adress.

Idag finns ett stort antal gravar som inte har någon gravrättsinnehavare eftersom det före 1 april 1991 inte fanns någon skyldighet att föra gravregister.

Får vi inte kontakt med anhöriga kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen, vilket kan medföra att gravanordningen tas bort. Observera att stoftet inte flyttas, evig gravfrid råder.

De gravar som berörs är markerade med en blå efterlysningsskylt.

Kontakt

Telefon: 08-635 33 70
Mail: sbg.beg@svenskakyrkan.se

 

Telefontider

Måndag till torsdag
Kl 9.30-11.30 och 14.15-15.30

Fredag
Kl 9.30-11.30 och 12.30-13.30