Svenska kyrkan i Sundbyberg

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Sundbyberg Besöksadress: Prästgårdsgatan 11, 17232 SUNDBYBERG Postadress: BOX 1170, 17224 SUNDBYBERG Telefon: +46(8)6353350 E-post till Svenska kyrkan i Sundbyberg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Historia


Från folder ”Sundbybergs begravningsplats 100 år” samt kulturhistoria:

Kulturhistorisk beskrivning av begravningsplatsen

Sundbybergs begravningsplats är skyddad enligt Kulturmiljölagen (1988:950), kap 4, som omfattar kyrkliga kulturminnen. Enligt § 11 skall i vården av en begravningsplats dess betydelse som en del av kulturmiljön beaktas. Begravningsplatser ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas.

Rapporten är en översiktlig beskrivning av begravningsplatsen. Den innehåller också antikvariska riktlinjer som är tillämpbara vid fortsatt skötsel och underhåll.

Läs rapporten här.