Vigsel

Bröllop är fest! Ett minne för livet. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet.

Att vigas enligt Svenska kyrkans ordning innebär avsikten att gå in i en trogen och livslång gemenskap, med löfte att älska varandra i nöd och lust. En kyrklig vigsel är både ett juridiskt avtal och en gudstjänst, en stund av helighet. Paret och deras äktenskapslöften inför Gud möts av Guds välsignelse och löfte att vara med dem alla dagar.

Att vigas eller ingå äktenskap är ett sätt att offentligt säga ja till varandra och ett liv tillsammans. Vigselakten i sig är en symbolhandling där vi som par lovar att vi vill älska och satsa helhjärtat på varandra hela livet.

Bröllop är ofta ett minne för livet, inte bara för dem som gifter sig, utan också för släkt och vänner. Det kostar ingenting för kyrkans medlemmar. Vigseln sker ofta i kyrkan. I Sundbyberg har vi två kyrkor, Sundbybergs kyrka och Duvbo kyrka.

Det finns en given ritual för Svenska kyrkans vigselakt. I samråd med prästen och musiker kan man göra vigseln personlig med olika symbolhandlingar, dikter och sånger.

Kyrkvigsel eller inte

Även om många bjuder in till stor fest så behöver inte en vigsel vara stor och påkostad eller ens ske i en kyrka. Det enda ni behöver är två vittnen, en hindersprövning och en präst. Så visst kan man gifta sig till exempel utomhus. Men man måste då räkna med sådant man inte kan styra över, till exempel vädret. Själva kyrkorummet kan också ofta förstärka stämningen av högtid och allvar.

Vigselgudstjänstens högtidlighet och allvar vill också vara ett stöd när vardagen gör sig påmind.

I vigselgudstjänsten lovar man som par att vi vill älska och satsa helhjärtat på varandra hela livet. Vi ber att kärleken alltid ska få finnas mellan oss i våra liv. Gud är kärlek och all kärlek har sitt yttersta ursprung i Gud.

Även de som gift sig borgerligt är välkomna till kyrkan för att få välsignelse och förbön.

Hindersprövning

Innan man kan gifta sig måste man ansöka om hindersprövning hos Skatteverket.

Boka vigsel

Görel Jonsson, kyrkobokföring
08-635 33 59 | e-post