Meny

Samtal och stöd

Livet är inte alltid lätt, och ibland behöver vi människor lite extra stöd. Att stödja varandra är allas uppdrag, men ibland kan det vara bra att träffa någon utomstående för att få prata av sig och kanske få hjälp med att hitta rätt sorts hjälp i samhället. 

Kyrkans sociala arbete kallas diakoni och kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling. Det är att visa omsorg om medmänniskan i livets olika skeden och att stödja och dela hopp, med respekt för det egna ansvaret. Alla är välkomna, oberoende av tro och bakgrund! Inom församlingens diakonala uppdrag ryms både stöd till enskilda individer och gemenskapsbyggande mötesplatser av olika slag. 

Det finns utbildade diakoner i kyrkan som kan erbjuda stöd till dem som behöver det, exempelvis genom själavårdande samtal och kontakt med myndigheter. För de som önskar själavård finns även möjlighet att kontakta någon av församlingens präster. 

Kontakt diakon

Maud Bergqvist, diakon - ledig
08-635 33 77 | maud.bergqvist@svenskakyrkan.se

Åsa Wallner, diakon
08-635 33 63 | asa.wallner@svenskakyrkan.se

Alexandra Wingqvist, diakon
08-635 33 62 | alexandra.wingqvist@svenskakyrkan.se