Vill du hjälpa till?

Det finns många sätt att bidra! Kanske vill du hjälpa till med någon punktinsats, eller ha ett regelbundet återkommande uppdrag?

Volontär

Volontärarbetet präglas av glädje, gemenskap och möjlighet till utveckling. Som volontär i församlingen är du en viktig stöttepelare i verksamheterna. Kontakta oss gärna för att få veta mer om att vara volontär i Svenska kyrkan i Sundbyberg.

Läs mer om att bli volontär här.

Fonden för hjälpbehövande

Livet kan ibland vara extra svårt och ekonomin bräcklig. Genom församlingens Fond för hjälpbehövande kan människor i Sundbyberg i ekonomiska svårigheter få tillfällig hjälp med till exempel matinköp, vinterkläder till barnen eller livsnödvändig medicin. Diakonerna förmedlar bidrag efter samtal.

Vi är helt beroende av gåvor och fonden behöver fyllas på. Sätt gärna in ett bidrag på pg 10 12 98 – 8, Svenska kyrkan i Sundbyberg, skriv Hjälpfonden som meddelande. Alla bidrag går oavkortat till behövande.

Tack för din hjälp!

kontakt fonden för hjälpbehövande


Åsa Wallner, diakon
08-635 33 63 | asa.wallner@svenskakyrkan.se