Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Sundbyberg Besöksadress: Prästgårdsgatan 11, 17232 SUNDBYBERG Postadress: BOX 1170, 17224 SUNDBYBERG Telefon:+46(8)6353350 E-post till Svenska kyrkan i Sundbyberg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dop i krissituation

Ett dop som sker under en krissituation kallas nöddop.

Ibland föds barn under mycket dramatiska omständigheter och det kan finnas en osäkerhet kring om barnet skall överleva eller inte.  I en sådan situation har var och en som själv är döpt rätt att döpa barnet. Det kallas för nöddop och går till så att den som döper berör barnet med vatten tre gånger och säger:
 - Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Sjukhuskyrkan
Finns Sjukhuskyrkan representerad på sjukhuset kan man be personalen att kontakta dem om nöddop. Sjukhuskyrkans medarbetare har erfarenhet av hantera dop i svåra situationer. Det händer också att en döpt barnmorska döper barnet om föräldarna önskar det.

Anmäl dopet

Kontakta din församling och meddela att nöddop har skett. Det gäller både om barnet överlever eller inte.

Församlingsexpeditionen
08-635 33 50