Enskild gravplats

Urngrav- eller kistgravplats

Enskild gravplats är en egen individuell gravplats där en gravrättsinnehavare utses till vilken gravrätt upplåts och gravbrev utfärdas

På en gravplats har gravrättsinnehavaren rätt att placera gravsten, enligt de föreskrifter som gäller för det kvarter där gravplatsen ligger.

Gravrättsinnehavaren bestämmer också hur graven skall anläggas och vilka växter som skall pryda graven, inom ramen för gällande föreskrifter.

Gravrättsinnehavaren har ansvaret för att gravplatsen vårdas, och om så inte sker, kan gravrätten återtas av kyrkorådet.