Begravningen

Då de anhöriga beslutar om begravningsform och ritual bör den avlidnes eventuella önskningar följas så långt det är möjligt

Bisättning
är när kistan med den avlidne överlämnas på fastställd plats för förvaring inför kommande begravningsceremoni, kremering och gravsättning. Under bisättningstiden kan visning av den avlidne ske. Bisättningslokal finns i Lötsjökapellet.

Begravningsakt
är den akt då stoftet vigs till den sista vilan. Begravningsakten kan vara religiös (begravningsgudstjänst) eller borgerlig. Man kan ha en begravningsakt med kista eller urna. Akten är inte obligatorisk.

Begravningsakt kan ske i församlingskyrka, kapell på begravningsplats eller i annan lokal.

Begravningsgudstjänst
Begravningsakten enligt Svenska kyrkans ordning - begravningsgudstjänst - består av psalmsång, musik, griftetal, läsning av Guds ord och bön. Begravningsgudstjänsten är till för Svenska kyrkans medlemmar och utformas av församlingsprästen i nära samråd med de anhöriga. Som regel kontaktar prästen de närmast anhöriga inför begravningen, men de anhöriga får mycket gärna själva ta kontakt med församlingen och den präst som kommer att leda begravningsgudstjänsten.

Borglig begravningsakt
Anhöriga utformar ceremonin själva eller i samråd med begravningsbyrå samt ordnar med officiant och musiker. CD-spelare finns att låna. Hyra av Lötsjö kapell ingår i begravningsavgiften och deb. ej.

Ordna begravningen själv

Gravsättning
sker då kistan, urnan eller askan sätts ner i graven, minneslund eller askgravplatsen.

  • Från och med 2012-05-01 måste gravsättning eller kremering ske inom en månad från dödsdagen.