Svenska kyrkan i Sundbyberg

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Sundbyberg Besöksadress: Prästgårdsgatan 11, 17232 SUNDBYBERG Postadress: BOX 1170, 17224 SUNDBYBERG Telefon: +46(8)6353350 E-post till Svenska kyrkan i Sundbyberg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda


KYRKOFULLMÄKTIGE

är församlingens högsta beslutande organ. I fullmäktige beslutas om kyrkoavgiften, församlingens verksamhetsplan, budget m m. Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd i proportion till valresultatet. Det sker vanligen efter överläggning mellan de partier eller grupperingar som deltagit i valet. Sundbybergs kyrkofullmäktige består av 25 ordinarie ledamöter och 16 ersättare. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar med mer än 500 röstberättigade. Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val och dess arbetsformer regleras i Kyrkoordningen och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser.

Kyrkofullmäktige sammanträdesdagar 2016
26/1, 26/4, 25/10

Mandatfördelning kyrkofullmäktige valperiod 2014-2017
(s) 12, (BorgA) 4, (c) 2, (FiSK) 2, (kr) 1, (posk) 2, (SD) 2

Kyrkofullmäktige Svenska kyrkan i Sundbyberg 2014-2017

Ordinarie
Michael Spira, ordförande (s)
Kari Vikslätt, 1 vice ordf (s)
Berit Lundmark, 2 vice ordf (BorgA)
Jörgen Silen (s)
Jonas Nygren (s)
Marie Envall (s)
Tommie Väppling (s)
Cecilia Clausen (s)
Karin Olelind (s)
Karl-Erik Sandell (s)
Eva-Irene Johansson (s)
Per Völker (s)
Sofie Ågren (s)
Hans Beausang (BorgA)
Rolf Tenser (BorgA)
Elsa Pettersson (BorgA)
Anders Pettersson (c)
Lena Löfström (c)
Gunilla Ehrenhorn (FiSK)
Gunnel Nygren (FiSK)
Maritta Hellström (kr)
Micael Terstedt (posk)
Stefan Buncic (SD)
Peter Vargård (SD)

Ersättare
Yngve Carlsson (s)
Barbro Eriksson (s)
Jesper Lindholm (s)
Marie Lundman Völker (s)
Oiva Kaarela (s)
Sven Arvedsen (s)
Per Olof Sandberg (BorgA)
Karolina Fyrek (BorgA)
Christoffer Persson (c)
Berndt Eriksson (c)
Harriet Jarl Sandberg (FiSK)
Ing-Marie Bohmelin (FiSK)
Marcus Jonsson (kr)
Diana Ayoub (kr)

....................................................................................................................................

KYRKORÅDET

är församlingens styrelse, dess verkställande organ. I kyrkorådet ingår förutom de kyrkopolitiskt valda även kyrkoherden. Ledamöterna i kyrkorådet behöver inte vara förtroendevalda, dvs de behöver inte vara ledamöter eller ersättare i kyrkofullmäktige för att sitta i kyrkorådet. Det vanligaste är att de är det men det är inget krav. Kyrkorådet väljs i Sundbyberg av kyrkofullmäktige och inte av folket i kyrkoval.

Kyrkorådets sammanträdesdagar 2016
19/1, 16/2, 5/4, 31/5, 30/8, 4/10, 29/11

Kyrkorådet ska:

  • bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige,
  • ha hand om den ekonomiska förvaltningen och självt förvalta kyrkans och församlingens egendom om detta inte ska skötas av någon annan, och
  • verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan
  • Ett direktvalt kyrkoråd ska även besluta i ärenden som gäller mål och riktlinjer för verksamheten i församlingen.

Kyrkorådet Svenska kyrkan i Sundbyberg 2014-2017

Ordinarie
Micke Åsman, kyrkoherde
Ordförande: Jörgen Silén (s)
1 vice ordf: Christoffer Persson (c)
2 vice ordf: Kari Vikslätt (s)
Michael Spira (s)
Gunnel Nygren (FiSK)
Hans Beausang (BorgA)
Maritta Hellström (kr)

Ersättare
Marie Envall (s)
Jonas Nygren (s)
Tommie Väppling (s)
Cecilia Clausen (s)
Anders Pettersson (c)
Gunilla Ehrenhorn (FiSK)
Berit Lundmark (BorgA)
Rolf Tenser (BorgA)

....................................................................................................................................

BEREDANDE UTSKOTTET

förbereder beslutsunderlag till Kyrkorådet. Kyrkoherden är självskriven ledamot.

BU sammanträdesdagar 2016
12/1, 2/2, 8/3, 10/5, 17/8, 8/11

Beredande Utskottet (BU) Svenska kyrkan i Sundbyberg 2014-2017

Ordinarie
Micke Åsman, kyrkoherde
Ordförande: Jörgen Silén (s)
Vice ordförande: Michael Spira (s)
Christoffer Persson (c)
Gunnel Nygren (FiSK)
Hans Beausang (BorgA)

Ersättare
Kari Vikslätt (s)
Marie Envall (s)
Tommie Väppling (s)
Berit Lundmark (BorgA)