Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Sundbyberg Besöksadress: Prästgårdsgatan 11, 17232 SUNDBYBERG Postadress: BOX 1170, 17224 SUNDBYBERG Telefon: +46(8)6353350 E-post till Svenska kyrkan i Sundbyberg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda

KYRKOFULLMÄKTIGE

är församlingens högsta beslutande organ. I fullmäktige beslutas om kyrkoavgiften, församlingens verksamhetsplan, budget m m. Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd i proportion till valresultatet. Det sker vanligen efter överläggning mellan de partier eller grupperingar som deltagit i valet. Sundbybergs kyrkofullmäktige består av 25 ordinarie ledamöter och 16 ersättare. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar med mer än 500 röstberättigade. Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val och dess arbetsformer regleras i Kyrkoordningen och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser.

Kyrkofullmäktige sammanträdesdagar 2018
6 februari, 24 april och 30 oktober

Kyrkofullmäktige Svenska kyrkan i Sundbyberg 2018-2021

Ordinarie
Inger Lundberg (s)
Jörgen Silén (s)
Kari Vikslätt (s)
Michael Spira (s)
Cecilia Clausen (s)
Oiva Kaarela(s)
Marie Envall (s)
Kjell Söderstam (s)
Anette Pettersson (s)
Karl-Erik Sandell (s)
Sophie Silverryd (BorgA)
Rolf Tenser (BorgA)
Lisa Rosengård (c)
Gustaf Öbrink (c)
Gunilla Ehrenhorn (FiSK)
Maritta Hellström (kr)
Susanne Schärström (posk)
Micael Terstedt (posk)
Lars-Olov Samuelsson (posk)
Georgio Thomas Tsogas (posk) 
Alexander Eklund (posk)
Maj-Stina Samuelsson (posk)
Stefan Buncic  (SD)
Gary Aelius (SD)
Carina Cortés (SD)

Ersättare
Barbro Eriksson (s)
Mats Johansson (s)
Åsa Zetterberg (s)
Sten Mittermaier (s)
Ulla Sällström (s)
Berit Lundmark (BorgA)
Ritva Runestad (BorgA)
Anders Pettersson (c)
Antina-Maria Hessel (c)
Johan Storåkers (FiSK)
Yvonne Åhlberg (kr)
Kjell-Åke Mattsson (kr)
Anders Björkeblad (posk)
Inger Canberger (posk)
Susanne Buncic (SD)
Jarmo Kärävä (SD)

....................................................................................................................................

KYRKORÅDET

är församlingens styrelse, dess verkställande organ. I kyrkorådet ingår förutom de kyrkopolitiskt valda även kyrkoherden. Ledamöterna i kyrkorådet behöver inte vara förtroendevalda, dvs de behöver inte vara ledamöter eller ersättare i kyrkofullmäktige för att sitta i kyrkorådet. Det vanligaste är att de är det men det är inget krav. Kyrkorådet väljs i Sundbyberg av kyrkofullmäktige och inte av folket i kyrkoval.

Kyrkorådets sammanträdesdagar 2018
23 januari, 15 februari, 15 mars, 27 mars, 10 april, 24 maj, 14 juni, 2 oktober, 8 november och 11 december.

Kyrkorådet ska:

  • bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige,
  • ha hand om den ekonomiska förvaltningen och självt förvalta kyrkans och församlingens egendom om detta inte ska skötas av någon annan, och
  • verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan
  • Ett direktvalt kyrkoråd ska även besluta i ärenden som gäller mål och riktlinjer för verksamheten i församlingen.

Kyrkorådet Svenska kyrkan i Sundbyberg 2018-2021

Ordinarie
Micke Åsman, kyrkoherde
Ordförande: Jörgen Silén (S)
1:e vice ordförande: Gustav Öbrink (C)
2:e vice ordförande: Micael Terstedt (Posk)
Inger Lundberg (S)
Alexander Eklund (Posk)
Gunilla Ehrenhorn (FiSK)

Ersättare
Michael Spira (S)
Kari Vikslätt (S)
Cecilia Clausen (S)       
Maj-Stina Samuelsson (Posk)               
Rolf Tenser (BorgA)
Anders Pettersson (C)

....................................................................................................................................


BEREDANDE UTSKOTTET

förbereder beslutsunderlag till Kyrkorådet. Kyrkoherden är självskriven ledamot.

BU sammanträdesdagar 2018
1 februari, 6 mars, 27 mars, 8 maj, 29 maj, 21-22 augusti, 13 september, 23 oktober och 27 november.

Beredande Utskottet (BU) Svenska kyrkan i Sundbyberg 2018-2021

Ordinarie
Micke Åsman, kyrkoherde
Jörgen Silén (S)
Inger Lundberg (S)
Gustaf Öbrink (C)
Micael Terstedt (Posk)

Ersättare
Kari Vikslätt (S)
Cecilia Clausen (S)
Alexander Eklund (posk)
Gunilla Ehrenhorn (FiSK)