Foto: Renan Lenhare

Tisdraget och Barnkörer

Tisdraget är en eftermiddag med kör, undervisning, lek och andakt för barn 6-12 år i barnkörerna Sångfåglarna och Småfåglarna. Vi övar i Sundbybergs kyrka.

Vi ses på tisdagar i Sundbybergs kyrka och sjunger, leker och har andakt. Barnen träffas i två grupper Småfåglarna 6-8 år och Sångfåglarna 8-12 år.

Småfåglarna och Sångfåglarna medverkar vid gudstjänster med små och stora ungefär en söndag i månaden.

Sångfåglarna

15:30-16:00 Fika i Församlingssalen
16:00-17:00 Sångövning, lek och andakt i kyrkan

Småfåglarna

17:00-17:15 Fika i församlingssalen
17:15-18:00 Sångövning, lek och andakt i kyrkan 

För information och anmälan kontakta

Tisdraget

Birgitta Nicklasson, församlingspedagog
08-635 33 88 | Birgitta Nicklasson