Märkning av nummerstickor

Gulmarkerade nummerstickor visar att gravrättsinnehavaren ansvarar för gravytans skötsel samt gräsputs.

Gräsputsskylt på nummerstickan visar att begravningsverksamheten ansvarar för gräsputs runt planteringsytan samt intill gravsten.

Grundskötselskylt på nummerstickan visar att begravningsverksamheten ansvarar för skötsel av planteringsytan samt gräsputs.

Vit platsskylt med blå etikett visar att vi vill komma i kontakt med gravrättsinnhavaren eller närstående till gravsatta. Om vi inte får kontakt inom två (2) år återgår graven till begravningsverksamheten.

Vit plastskylt med grön etikett ”GRAVRÄTTEN HAR ÅTERGÅTT TILL
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN” visar att graven är återlämnad alt. återtagen men att någon trots detta sköter graven. Vi önskar komma i kontakt med den personen.

Gravplats med nummerskylt utan märkning visar att graven är återlämnad alternativt återtagen. Begravningsverksamheten ansvarar för gravplatsen.