Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Sundbyberg Besöksadress: Prästgårdsgatan 11, 17232 SUNDBYBERG Postadress: BOX 1170, 17224 SUNDBYBERG Telefon:+46(8)6353350 E-post till Svenska kyrkan i Sundbyberg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Märkning av nummerstickor

Gulmarkerade nummerstickor visar att gravrättsinnehavaren ansvarar för gravytans skötsel samt gräsputs.

Gräsputsskylt på nummerstickan visar att begravningsverksamheten ansvarar för gräsputs runt planteringsytan samt intill gravsten.

Grundskötselskylt på nummerstickan visar att begravningsverksamheten ansvarar för skötsel av planteringsytan samt gräsputs.

Vit platsskylt med blå etikett visar att vi vill komma i kontakt med gravrättsinnhavaren eller närstående till gravsatta. Om vi inte får kontakt inom två (2) år återgår graven till begravningsverksamheten.

Vit plastskylt med grön etikett ”GRAVRÄTTEN HAR ÅTERGÅTT TILL
BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN” visar att graven är återlämnad alt. återtagen men att någon trots detta sköter graven. Vi önskar komma i kontakt med den personen.

Gravplats med nummerskylt utan märkning visar att graven är återlämnad alternativt återtagen. Begravningsverksamheten ansvarar för gravplatsen.