Begravning

När döden kommer nära är det ofta många frågor som behöver svar. Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Alla sörjer på sitt sätt

Det finns inget rätt sätt att sörja - alla gör vi det på vårt eget vis och det ena är inte bättre eller sämre än något annat. Vi behöver förstå och acceptera att vi hanterar vår sorg olika. Den kan visa sig i form av uppgivenhet och förtvivlan över det som aldrig blev sagt eller gjort, kanske vrede över att bli lämnad. Vi kan också känna lättnad, om den som avlidit varit sjuk länge och döden kommer som en befrielse. Inför döden är det naturligt att vi är osäkra och rädda. När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ.

Länk till kommunens information om stöd vid dödsfall:
https://www.sundbyberg.se/stod-omsorg/dodsfall-och-begravning.html


INFORMATION OM BEGRAVNING
https://www.svenskakyrkan.se/filer/om_begravning_A4_svenska(1).pdf

Begravningsombud

Länsstyrelsen förordnar ett begravningsombud för varje kommun. I Sundbyberg är det Tullikki Ilola, tel 0708-618352, som är ombud och som har till uppgift att i begravningsfrågor granska hur Sundbybergs församling tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsombud

Läs mer om Sundbybergs begravningsplats här.

Kontakt

Öppettider SOMMAREN 2021
Veckorna 26-28 samt 33-34 har vi telefontid 09:30 - 11:30 måndag till fredag

 

08-635 33 70 | sundbyberg.begravningsplats@svenskakyrkan.se 

Telefontid måndag till torsdag

Kl 9.30-11.30 och 14.15-15.30

Telefontid fredag

Kl 9.30-11.30 och 12.30-13.30

Skriften "Om begravning" finns tillgänglig på nio olika språk

Omslaget till skriften Om begravning. Vallmoblommor på en äng.

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.