Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Sundbyberg Besöksadress: Prästgårdsgatan 11, 17232 SUNDBYBERG Postadress: BOX 1170, 17224 SUNDBYBERG Telefon:+46(8)6353350 E-post till Svenska kyrkan i Sundbyberg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsombud

Länsstyrelsen förordnar ett begravningsombud för varje kommun. Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

I Sundbybergs kommun är Anders Hallstan ombud. Han har till uppgift att i begravningsfrågor gravnska hur Svensk kyrkan i Sundbyberg tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

kontakt begravningsombud

Ombudet utses/förordnas av länsstyrelsen för en tid om fyra år (mandattiden följer de kommunala valen). Staten kontrollerar genom ombudet hur huvudmannen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

Varför finns begravningsombud?
Efter relationsändringen 2000-01-01 begränsades möjligheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan att påverka hur begravningsverksamheten sköts eftersom man inte har rösträtt vid kyrkliga val och inte är valbar för förtroendeuppdrag.
Ombudets verksamhet regleras i Begravningslagens 10 kapitel och i Begravningsförordningens 49 - 58 §§.

Observera att: Frågor om service och kostnader gällande begravningsentreprenör, stenhuggerifirma eller dylikt ingår inte i begravningsombudets uppdrag.