Kontakt

Vill du bli medlem
Läs mer här

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FÖRSAMLINGSHUSET
Prästgårdsgatan 11
172 32 Sundbyberg
08-635 33 50
sundbybergs.forsamling@svenskakyrkan.se
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BEGRAVNINGSPLATSEN
Telefontid måndag-torsdag
9.30-11.30 samt 14.15-15.30
Telefontid fredag
9.30-11.30 och 12.30-13.30

Besök:
Kyrkogårdsvägen 2
172 76 Sundbyberg
08-635 33 70
sundbyberg.begravningsplats@svenskakyrkan.se
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postadress

Svenska kyrkan i Sundbyberg
Box 1170
172 24 Sundbyberg

Våra kyrkor och kapell

Sundbybergs kyrka
Rosengatan 15
172 70 Sundbyberg

Duvbo kyrka
Alms väg 5
172 76 Sundbyberg

Lötsjökapellet
Ursviksvägen 39
172 76 Sundbyberg