Två unga kvinnor sitter vid en putsad vägg.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Vuxenkonfirmation - Kurs i kristen tro

Vill du lära dig mer om kristendomen, kyrkan och bibeln och kanske något om dig själv? Här finns chansen att träffa andra som också är intresserade.

Vuxenkonfirmanderna träffas som regel till 6 träffar under terminstid och avslutar med gemensam gudstjänst, där finns det möjlighet att döpas eller konfirmeras (för den som redan är döpt). Det kostar inget att vara med.

När vi har en aktuell grupp öppen för anmälan så publiceras denna här nedan. I annat fall är du välkommen att höra av dig så att vi kan notera ditt intresse inför att vi startar upp en grupp.