Du bidrar

Vi skulle omöjligt kunna arbeta så brett och aktivt om det inte vore för ditt medlemskap. Tack.

Vi har verksamhet för alla åldrar och skeden i livet. Allt från Föräldrar-barn-grupper till samtalsgrupper och flera körer med olika inriktning. Som medlem är du med och bidrar till att andra och inte bara du själv kan vara med i vår verksamhet.

Du är välkommen att besöka oss i Församlingshuset, eller i våra kyrkor, för att få veta mer om hur vi arbetar i och för Sundbybergs församling.

Genom att vara medlem i Svenska kyrkan bidrar man till ett betydelsefullt arbete både i Sundbyberg och i världen i stort.

Medlemsavgiften hjälper oss att göra skillnad i samhället och det är ett solidariskt medlemskap - för även om du själv inte alltid deltar i någon av vår verksamhet, så bidrar du till att andra kan göra det. Och kyrkans verksamhet betyder mycket för många människor.

En församling i Svenska kyrkan är beroende av medlemmarnas avgifter för att exempelvis bekosta verksamheten för barn, ungdomar, föräldralediga och andra daglediga. Medlemsavgiften bidrar till att vi kan ha anställd personal och lokaler som vi kan ha verksamhet i. Medlemskapet grundar för ett rikt musikliv med konserter och körsång.

Andra exempel på verksamhet som får stöd av medlemskapet är sjukhuskyrkor, familjerådgivning, jourhavande präster, härbärgen och öppen verksamhet för ensamma och hemlösa. Det är också tack vare medlemmarnas stöd som kyrkan kan finnas till för alla inblandade vid olyckor och kriser.

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla kan vara med och påverka och det finns rum för många olika sätt att ta ansvar för och uttrycka sin tro.

Du är viktig och du bidrar till något bra

Medlemsavgiften du betalar som församlingsbo bidrar till långt mycket större värden än du kanske tror. Svenska kyrkan i Sundbyberg har en bred verksamhet, och t.ex. kyrkliga handlingar, som dop, vigsel och begravning, är bara en del av vårt dagliga arbete.

En dialog med dig är viktig för oss
Om du känner att du inte hittar något som passar dig, är du mer än välkommen att kontakta oss med tankar, ideér och förslag på hur vi kan utveckla verksamheten så den passar allt fler.

Ditt medlemskap och diakoni
Vår diakonala verksamhet arbetar aktivt för att på ett eller annat sätt stödja utsatta grupper och personer i församlingen. Tillsammans med Sundbybergs kommun har vi bland annat samarbete för att hjälpa utsatta vuxna och ensamstående föräldrar. För äldre personer i vår församling ordnar vi utflykter och träffar med föredrag och samtal. Vi gör också hembesök hos äldre personer, och på Sundbybergs äldreboenden. Detta för att minska känslan av ensamhet och bjuda in till sociala kontakter även långt senare i livet.

Du som är medlem i Svenska kyrkan i Sundbyberg bidrar till följande diakonala insatser tack vare din kyrkoavgift:

  • Samtal med människor i svåra livssituationer
  • Hembesök hos ensamma och sjuka
  • Samtalsgrupp för barn och ungdomar som förlorat syskon eller föräldrar
  • Samtalsgrupper för vuxna som förlorat en nära anhörig
  • Samtalsgrupp för barn som bevittnat våld
  • Sommar- och adventsläger
  • Sommarläger för utsatta vuxna
  • Dagverksamhet för människor i utsatta livssituationer i samarbete med Frälsningsarmén
  • Träffar för daglediga i våra kyrkor
  • Bussutflykter för dem som har svårt att komma ut på egen hand

Sverigefinska församlingsbor
Sedan lång tid tillbaka är den sverigefinska delen av Sundbyberg en stor upptagningsplats för Svenska kyrkan i Sundbyberg. Vår finsktalande diakon driver en aktiv verksamhet för de drygt femtusen med finländsk bakgrund som bor i församlingen. Här samarbetar vi bl.a. med Finska församlingen som vi har gemensamma aktiviter och vissa gudstjänster tillsammans med Frälsningsarmén. Med Sundbybergs kommun har vi även en samtalsgrupp för sverigefinska män.

100 år
Svenska kyrkan i Sundbyberg har funnits som församling i 100 år. Sundbybergs kyrka har stått på kullen på Rosengatan lika länge. Tack vare ditt medlemskap har vi kunnat renovera, handikappanpassa och modernisera Sundbybergs kyrka. Välkommen in!