Om Svenska kyrkan i Sundbyberg

Strax norr om Stockholm hittar vi Sundbyberg och Sveriges snabbast växande stad. En församling med många möjligheter!

Sundbyberg erbjuder många spännande mötesplater, där kyrkan är en av dem. Här bor drygt 52 000 personer och Svenska kyrkan i Sundbyberg har drygt 20 000 medlemmar. 

Staden präglas av en småstadskaraktär mer god närhet till storstaden.

I församlingen finns två kyrkor: Sundbybergs kyrka och Duvbo kyrka. På Sundbybergs begravningsplats finns även Lötsjökapellet. 

Församlingen är en del av Svenska kyrkan som är en öppen, demokratisk folkkyrka med cirka 6,7 miljoner medlemmar i de cirka 2 000 församlingarna över hela landet.

Vill du veta mer om Svenska kyrkan i Sundbyberg?

Expeditionen
08-635 33 50
sundbybergs.forsamling@svenskakyrkan.se 

Inte bara i Sverige
Svenska kyrkan finns inte bara i Sverige. Svenska kyrkan i utlandet finns på många platser världen över och för många svenskar är kyrkan en naturlig samlingsplats under semester eller längre utlandsvistelse. Genom Svenska kyrkans internationella arbete är mer än 10 000 människor engagerade för att bilda opinion och samla in pengar för en bättre och rättvisare fördelning av jordens resurser.