Förvaltningslokaler på Sundbybergs begravningsplats

Fakta om projektet

Beställare:  Svenska kyrkan Sundbyberg
Arkitekt:  Wingårdhs Arkitekt AB
Generalentreprenör:  Oljibe AB
Massivträ stomme och fasadleverantör:  Trevita UAB
Produktionstid:  2016-10-10 – 2017-10-31
Ytor som rivs:  250 kvm ekonomibyggnad och 256 kvm garage
Nya ytor:  610 kvm ekonomibyggnad och 329 kvm varmgarage
Lötsjökapellet:  Stängdes för bokning av begravning från och med 2016-10-17 p g a byggtrafik och buller.

Frågor och svar

Christer Larsson, kyrkogårdschef
Telefon: 08-635 33 69, Mail: christer.larsson@svenskakyrkan.se