Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Sundbyberg Besöksadress: Prästgårdsgatan 11, 17232 SUNDBYBERG Postadress: BOX 1170, 17224 SUNDBYBERG Telefon:+46(8)6353350 E-post till Svenska kyrkan i Sundbyberg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Nya förvaltningslokaler på Sundbybergs begravningsplats

Begravningsplatsens lokaler uppfyller inte längre dagens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö. Dessutom räcker inte ytorna till för personal och maskiner. En byggentreprenör har nu utsetts och arbetet påbörjas i mitten av oktober. Produktionstiden beräknas till cirka ett år och förhoppningen är att vi kan visa upp de nya lokalerna till allhelgonahelgen 2017.

Bakgrund

Kyrkorådet beslutade 2014 att nya förvaltningslokaler skulle byggas på begravningsplatsen. De ursprungliga lokalerna uppfyllde inte längre dagens krav på tillgänglighet och arbetsmiljö. Dessutom räckte inte ytorna till för personal och maskiner.

En byggentreprenör har nu genom upphandling utsetts och avtal är påskrivet. Produktionstiden beräknas till cirka ett år och förhoppningen är att vi kan visa upp lokalerna till allhelgonahelgen 2017.

Utmaningar

Begravningsplatsen ger möjlighet för människor att i lugn och ro kunna sörja sina nära och kära och därför har en viktig parameter i projektet varit att på olika sätt kunna förkorta produktions-/byggtiden. Vi har bland annat valt en konstruktion som tillverkas i sektioner på fabrik för att sedan kunna monteras på plats, allt för att spara tid och minimera störningar på begravningsplatsen.

Kyrkogårdsvägen, som är parkeringsplats för merparten av våra besökare, kommer att stängas av och vara arbetsplatsområde. Större transporter måste varje dag obehindrat kunna ta sig fram till byggarbetsplatsen och då ges inte möjlighet för bilar att stå parkerade längs med vägen.

Lötsjökapellet är en vacker och rogivande lokal för begravningar i Sundbyberg med cirka 230 ceremonier per år. Vi insåg att det skulle bli problem om vi tog bort alla parkeringsplatser och fortsatte med begravningar som vanligt. Kyrkorådet har därför beslutat att under byggtiden stänga kapellet och flytta begravningarna till Duvbo kyrka.

Församlingssalen i Duvbo kommer att användas som borgerlig lokal. Salen är godkänd för femtio personer. Om det är många sörjande och därmed ett större sällskap är Folkets hus ett alternativ.

Gravsättning av kistor och urnor kommer att kunna genomföras som vanligt på begravningsplatsen.

Sammanfattning

Byggprojektet kommer att vara en utmanande tid för oss alla, både för er som besökare, anhöriga, sörjande och för oss som arbetar i Svenska kyrkan Sundbyberg och dess begravningsverksamhet.

Störningar och buller kommer under vissa perioder att förekomma. Vi hoppas att ni kan ha överseende och förståelse för detta.

Vår gemensamma ambition är att projektet ska förbättra och försköna begravningsplatsen och bli något som alla Sundbybergsbor kan känna sig stolta över.

Fakta om projektet

Beställare:  Svenska kyrkan Sundbyberg
Arkitekt:  Wingårdhs Arkitekt AB
Generalentreprenör:  Oljibe AB
Massivträ stomme och fasadleverantör:  Trevita UAB
Produktionstid:  2016-10-10 – 2017-10-31
Ytor som rivs:  250 kvm ekonomibyggnad och 256 kvm garage
Nya ytor:  610 kvm ekonomibyggnad och 329 kvm varmgarage
Lötsjökapellet:  Stängt för bokning av begravning från och med 2016-10-17

Produktionstidplan 2016-10-10 – 2017-10-31

Oktober, etablering och sanering av lokaler som ska rivas.
Oktober – november, rivning av lokaler.
November – januari, markarbeten och pålning för hus.
December – mars, betongarbeten.
Mars – maj, montering av massiv trästomme, glasfasad och tak till tätt hus.
Maj – september, invändiga arbeten.
Juni, borrning för bergvärme.
Juni – september, utvändiga markarbeten och återställning.
Oktober, slutbesiktning och invigning av lokaler till allhelgonahelgen.

Frågor och svar

Christer Larsson kyrkogårdschef
tfn: 08-635 33 69, e-post: christer.c.larsson@svenskakyrkan.se