Några barn leker med dockorna i julkrubban.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

4-5 åringar i förskolan och förskoleklasser möter kyrkan

Genom krubbvisningar och gestaltningar med dockor får barn i förskola och förskoleklass ta del av julens och påskens kristna berättelser.

Aktiviteter för 4-5 åringar i förskola och Förskoleklass

Krubbvisningar

Julen är en stor högtid i kyrkan. Med hjälp av dockor och en krubba berättar vi Bibelns berättelse om Jesu födelse. Om när ängeln Gabriel besöker Maria och berättar för henne att hon ska bli gravid och föda ett barn. Vad händer när herdarna, änglarna och de vise männen besöker Maria, Josef och det nyfödda Jesusbarnet i stallet utanför staden Betlehem?  

  • Platser: Sundbybergs kyrka, Duvbo kyrka och lokalen Krubban i Ursvik
  • Period: Mellan första advent och jul.
  • Tidsåtgång: ca 30 minuter. 

Påskberättelsen

Påsken är den kristna kyrkans största högtid. Med hjälp av dockor berättar vi Bibelns berättelse om Jesus död och uppståndelse. Vi gestaltar händelserna i de olika dagarna i det som kom att bli den första kristna påsken.

  • Platser: Sundbybergs kyrka och lokalen Krubban i Ursvik
  • Period: Veckorna före påsk.
  • Tidsåtgång: ca 30 minuter.

Aktuella aktiviteter öppna för anmälan

Krubbvisningar (4-6-åringar, förskolor och förskoleklasser)

Sundbyberg kyrka

Krubban i Urvik

Duvbo kyrka

Aktiviteter för övriga åldersklasser

Elever i årskurs 1-3 möter kyrkan

Genom drama, berättande och interaktion får eleverna ta del av bibelns berättelser, lära sig mer om den första påsken och följa kyrkråttan genom kyrkans alla skrymslen och vrår.

Närbild på en gravdekoration: en ängel kramar om en sten.

Elever i årskurs 4-6 möter kyrkan

Genom samtal och gruppövningar, dramatiseringar, vandringar och studiebesök får eleverna lära sig mer om historia, traditioner och ritualer samt tillfälle att reflektera över dessa och djupare tankar kring tro, liv och död.