Myndighetskontakter och ekonomiska svårigheter

Vårt samhälle är mycket komplext och ibland är det svårt att veta vart man ska vända sig för att få rätt hjälp och stöd.

Församlingens diakoner och församlingskurator har god kunskap om samhällets olika instanser och kan hjälpa till med vägledning och tips. Diakonerna kan också ge information om dina rättigheter och skyldigheter, och stödja dig i kontakten med aktuella myndigheter.  Vi kan även tipsa om fonder och stiftelser där man själv kan ansöka om ekonomiskt bidrag.

Fonden för hjälpbehövande

Du som bor i Sundbyberg och som har svårt att få ekonomin att gå ihop har möjlighet att söka bidrag ur församlingens fond för hjälpbehövande.

Vi betalar ut fondmedel två gånger per år, i maj och november, till de ansökande som fått sin ansökan godkänd.

Vi tar emot ansökningar under hela året, men beslut om fondmedel ges i slutet av maj och november. Den som vill ansöka kommer få träffa en diakon och lämna in en skriftlig ansökan tillsammans med vissa handlingar.

Nästa fondansökan: Vi tar emot fondansökningar löpande jan-april, men sista datumet för att söka fondmedel inför sommaren är 30/4. Beviljat fondmedel betalas ut i månadsskiftet maj-juni.

För att söka fondmedel tar du kontakt med någon av oss:

kontakt

Magnus Ahlqvist, diakon I 08-635 34 30
magnus.ahlqvist@svenskakyrkan.se