Att döpa sitt barn

Att få barn väcker starka känslor. Lycka, tacksamhet och glädje blandas ofta med oro och osäkerhet. Räcker jag till för att älska barnet och leda det genom livet?

Glädje och oro

För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa. I dopet får vi dela glädjen över det nya liv som Gud har skapat och över det förtroende vi fått. Vi får be Gud att vara nära barnet och skydda det från allt ont. Och vi får be om Guds hjälp att orka och våga vara föräldrar.

Jag vill att mitt barn ska döpas, hur gör jag?

Du som vill att ditt barn ska bli döpt tar kontakt med församlingen på telefon eller via e-post och bokar tid för dop. När dopdagen börjar närma sig kommer prästen att ta kontakt och boka tid för ett dopsamtal då ni tillsammans planerar och får ställa frågor. Det är också möjligt att ha dopet i en annan församling än din hemförsamling. Då kontaktar du den församling där dopet ska äga rum.

Barnets namn

I dopet frågar prästen vilka namn ni har gett ert barn för att det ska vara tydligt vem det är som vi döper. Och i dopögonblicket säger prästen barnets namn och Guds namn för att visa att de två hör samman. Så namnet är viktigt i dopet och kanske är det första gången släkt och vänner hör den nya familjemedlemmens alla namn. Därför är det lätt att tro att dopet är en namngivningsceremoni. Men det är så mycket mera: ett synligt tecken på Guds kärlek, ett löfte om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

”Jesus säger: Jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Matteusevangeliet 28:20

En stor familj

I dopet hälsas barnet välkommen in i en större familj än den allra närmaste. I dopet blir vi del av församlingen, Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan. Därför finns alltid möjligheten att döpas i den vanliga gudstjänsten på söndagen. Då får resten av församlingen glädjen att hälsa barnet välkommen till gemenskapen.

Medlem i Svenska kyrkan

Den som döps blir en del av Guds familj och kyrkan i världen och därmed också medlem i Svenska kyrkan. Föräldrar som vill vänta med dop kan anmäla att barnet ändå ska tillhöra Svenska kyrkan. Vid 18 år måste då den som är odöpt själv ta ställning till om hon vill fortsätta vara medlem och om hon vill döpas.

Dop är gratis

Dopgudstjänsten är alltid gratis; kyrka, vaktmästare, präst och kyrkomusiker ingår.
Det gäller både i den egna församlingen eller om man väljer att döpa någon annanstans.

I samband med dopet går bra att låna lokal för dopkaffe. Vi har också dopklänningar för utlåning. Fråga om de möjligheterna när ni bokar tid för dopet.

Efteråt

Det finns flera möjligheter för barn och föräldrar att var delaktiga i församlingens verksamheter. Närmast till hands ligger nog Föräldra-barn-grupper och Dopfesten – en gudstjänst med stora och små som vi firar i början av varje år. Läs mer om våra verksamheter för barn och föräldrar här på hemsidan. Ge gärna förslag till vad ni önskar eller själva vill medverka i.

Bokning av dop

Görel Jonsson, kyrkobokföring
08-635 33 59 | e-post