Askgravplats

Askgravplatsen är till skillnad från minneslunden inte anonym. Detta gravskick förenar den vanliga urngravplatsen med minneslundens skötselfrihet. En askgravplats utses genom att kontakta expeditionen för att boka en tid för gravvisning, tfn 08-635 33 70.

Sundbybergs askgravplats invigdes 2014. Som anhörig får du delta vid gravsättning och får en grav att besöka.

Gravskötsel ingår om man väljer detta gravskick. Graven får endast smyckas med snittblommor i vas och gravljus i plast med lock. All övrig skötsel utförs av begravningsverksamheten.

Begravningsverksamheten ordnar med enhetlig gravsten, namnplatta, askpåse och gravskötsel i 25 år. För detta tas en engångsavgift ut.

priser 2022

En askgrav kostar totalt 13 890 kronor. Summan är ett engångsbelopp som
betalas i förskott innan en gravsättning kan ske.

I kostnaden ingår:
- Hyra av gravsten i 25 år
- Namnplatta inklusive montering
- Askpåse till gravsättning
- Gravskötsel i 25 år

Bra att veta:
- Varje grav har plats för två askor.
- Vid ytterligare gravsättning tas en ny avgift ut som räknas fram vid tillfället för nästa           gravsättning i askgravplatsen
- Graven får endast smyckas med snittblommor i vas och gravljus i plast med lock.
- Efter 25 år finns möjlighet att förlänga gravrätten.