Gravsten och gravstenssäkerhet

Gravsten
Gravrättsinnehavaren har rätt att sätta upp en gravsten på gravplatsen. På vissa kvarter kan det finnas bestämmelser om utformning av stenen. Som anhörig/gravrättsinnehavare är det därför viktigt att ta reda på dessa bestämmelser när ni väljer gravplats. Information om detta lämnas av expeditionen på begravningsplatsen.

För att få montera en gravanordning måste gravrättsinnehavaren ansöka om tillstånd hos begravningsverksamheten. Om det är en gravstensfirma som anlitas ombesörjer de ansökan. Observera att det alltid ska finnas minst en gravrättsinnehavarens underskrift på ansökan.

Vill du som privatperson själv montera gravstenen? Längre ned på sidan hittar du länk till bestämmelserna för montering. Begravningsverksamheten hjälper gärna till med råd och upplysningar hur ni ska gå tillväga.

Gravstenssäkerhet
Gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravstenen står säkert.

Instabila och fallande gravvårdar är dels en arbetsmiljörisk för personal på begravningsplatsen och även en säkerhetsfråga för besökare.

Begravningsverksamheten är därför ålagda att besiktiga nyligen uppsatta gravstenar men även kontinuerligt kontrollera äldre stenar och att dessa står säkert.

Om begravningsverksamheten vid denna kontroll bedömer en gravsten som farlig och riskerar att falla kommer berörd gravrättsinnehavare få en skriftlig begäran att åtgärda bristerna.

Från 2012-09-03 finns nya instruktioner för montering av gravsten, läs mer här