Konfirmation

Alla människor har frågor och funderingar. Det kan vara tankar kring kärlek och död, vardagliga grubblerier eller förväntansfulla drömmar inför framtiden. Vad kan jag tro på och vem kan jag lita på? Även om alla människor går runt och funderar kan man ibland känna sig ensam med sina tankar. Är det bara jag i hela världen som tänker så här?

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer 30 000 tonåringar
att konfirmeras i Svenska kyrkan. För många blir konfirmationen en chans att
utforska sig själv, sin tro och diskutera livets små och stora frågor med andra.
Den enda som behövs för att bli konfirmerad är att du är född 2006 eller
tidigare. Du behöver inte vara medlem i svenska kyrkan eller ha en kristen
tro. Vill du vara med om ett äventyr som skapar minnen för livet?
Läs mer om våra konfaalternativ nedan och välj det som du tycker verkar
mest spännande.

Kontakt
Elisabeth Hjertman Pååg, församlingspedagog
08-635 34 37, elisabeth.hjertman.paag@svenskakyrkan.se

Vill du hänga med?

Det viktigaste med konfirmationen är du, vad du vill och vilka frågor du har. Dina tankar och frågor blir en viktig del av din konfirmationstid. Alla blir respekterade för sina åsikter och sina tankar.

Du måste inte tro på Gud för att anmäla dig till en konfirmandgrupp. Det enda som behövs för att bli konfirmand är att du är född 2006 eller tidigare. Under konfirmationen får du möjlighet att träffa nya vänner och upptäcka nya sidor hos dig själv och andra.

Vi gör värderingsövningar kring människovärde och rätt och fel, vi diskuterar, leker och åker på läger. Konfirmandgrupperna har gemensamma träffar och en gemensam temadag kring globala frågor. Under konfirmandtiden lär du känna massor av nya vänner. Det finns två konfirmationsalternativ att välja mellan: äventyr och demokrati. Båda alternativen är avgiftsfria.

Anmälan

Anmälan öppnar den 6 juni. När vi tagit emot din anmälan får du en bekräftelse via mail.

Du kan även kontakta Elisabeth Hjertman Pååg för att skicka din anmälan eller ställa frågor.

Kontaktperson
Elisabeth Hjertman Pååg, församlingspedagog
Mail: elisabeth.hjertman.paag@svenskakyrkan.se
08-635 34 37 

Vi erbjuder även vuxenkonfirmation för alla över 18 år.
Kontaktperson
Elsa Moraeus, präst
08-635 33 56 | e-post