Konfirmation

De flesta som konfirmerats är helt överens. "Det bästa med konfirmandtiden var att få nya vänner för livet". Det, en massa roliga upplevelser och att prata om det som verkligen betyder något.

Prova på konfirmation och få vänner för livet!

Under konfirmandtiden får du tillfälle att reflektera kring grundläggande mänskliga frågor om vad som är ont och gott, kärlek, vänskap och meningen med livet. Vem är Gud? Vem var Jesus? Vad är kristen tro? Konfirmationstiden är en möjlighet för dig att upptäcka nya sidor hos dig själv. Med hjälp av musik, drama, sport och andra aktiviteter får du möjlighet att utforska egna tankar om Gud och få nya kompisar.

Varmt välkommen som konfirmand i Sundbybergs församling. 

I Sundbyberg kan du välja på två olika alternativ: Demokrati och Äventyr. 

Kontakt

Elisabeth Hjertman Pååg, pedagog
08-635 334 37, elisabeth.hjertman.paag@svenskakyrkan.se 

Oskar Nyman, pedagog
08-635 33 55, oskar.nyman@svenskakyrkan.se 

Kerstin Millevik Lyktberg, präst
08-635 33 64, kerstin.lyktberg@svenskakyrkan.se 

Sanna Sjövall Ottestig, präst
08-635 33 65, sanna.sjovall.ottestig@svenskakyrkan.se