Dop av unga och vuxna

Stina döptes i Sundbybergs kyrka när hon var 18 år. Hennes föräldrar valde att inte låta döpa henne när hon var liten. Hon har länge trott på Gud även om tron inte alltid sett ut som man föreställer sig att ”kyrkan” tror. 

 Stina döptes inte när hon var liten. Dels för att föräldrarna inte är särskilt kristna och därmed inte hade något intresse av något dop; och dels för att de är av åsikten att dopet ska symbolisera en självvald tro, vilket man ju inte har när man är liten. Stinas föräldrar tycker att beslutet att döpa sig under en religion ska vara barnets eget beslut, och ingenting som är så att säga "påtvingat".

Stina och hennes kompis blev nyfikna när de fick syn på en annons om vuxenkonfirmation och dop. De såg det som ett bra tillfälle att lära sig mer om den kristna traditionen och tron. De mailade prästen för att anmäla sig till gruppen och efter några träffar var det dags att döpas.

Hur gick vuxendopet till?

Stina iklädde sig den vita konfirmandkåpan. Prästen och några vänner till Stina samlades runt dopfunten inne i Sundbybergs kyrka medan kyrkklockorna ringde. Dopet inleddes med en psalm som Stina själv hade valt. Därefter fick hon säga sitt namn och svara ja på frågan om hon ville döpas. Sedan öste prästen vatten på hennes huvud tre gånger med orden ”i Fadern, Sonens och den helige Andes namn”. Dopet avslutades med bön och sång.

Varför dop?

I Svenska kyrkan kan man döpas vid vilken ålder som helst – några veckor gammal eller 110 år. Men man döps bara en gång. Den som döps blir medlem i Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan, en del av något större.

Att döpas som ung eller vuxen innebär att du själv har beslutat hur du vill ha det med Gud. Du svarar själv ja på frågan om du vill bli döpt till den kristna tron. Det är ett medvetet sätt att ställa sig i det godas tjänst.

Att vara medlem i Svenska kyrkan innebär att du stöttar all den verksamhet som bedrivs i din församling exempelvis stödgrupper för människor i sorg, konfirmandundervisning, arbete bland utstötta och ensamma, gudstjänster, dop och begravningar.

När du är döpt kan du ta emot nattvarden, bli dopfadder och när du är medlem kan du gifta dig i Svenska kyrkan samt vid livets slut få en begravningsgudstjänst.

Ej döpt och 18 år?

Om dina föräldrar skrev in dig som medlem när du var barn men du aldrig blev döpt får du ett erbjudande om dop när du fyller 18 år. Du kommer att fortsätta att vara tillhörig Svenska kyrkan även om du inte blir döpt.

Om dina föräldrar bara lät dig bli "antecknad i avvaktan på dop" men du inte döptes blev du inte medlem. Då får du också ett brev när du fyller 18 år med inbjudan till dop och medlemskap. Om du då inte hör av dig kommer du inte längre att finnas i våra register.

Före 1996 blev alla barn som föddes till föräldrar som var medlemmar i Svenska kyrkan "antecknade i avvaktan på dop".

När man döps i Svenska kyrkan blir man medlem. Men det går också att vara medlem och därmed stödja församlingens verksamhet utan att vara döpt. Du kan när som helst anmäla medlemskap eller boka tid för dop!

Ibland händer det att dop inte har registrerats, t.ex. om du döpts i ett annat kristet samfund eller i utlandet. Får du ett brev från oss där det står att du inte är döpt trots att du är det? Hör av dig så skriver vi in det i registret.

Kontakt och bokning

Elsa Moraeus, präst
08-635 33 56 | elsa.moraeus@svenskakyrkan.se