En vitklädd person håller i en kyrkohandbok.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Dopgudstjänst

Varje dopgudstjänst utformas av präst och musiker i samråd med föräldrarna där det finns möjlighet att sätta en personlig prägel genom egen medverkan och egna musikval.

Dopgudstjänsten är alltid gratis; kyrka, vaktmästare, präst och kyrkomusiker ingår. 

Det finns flera psalmer som är vanliga vid dop men kyrkomusiker brukar också, med förvarning i tid som möjliggör övning, klara de flesta musikönskemål som kan göra dopet personligt.

När dopdagen börjar närma sig kommer prästen att ta kontakt och boka tid för ett dopsamtal där ni tillsammans planerar dopgudstjänsten.

I samband med dopet går det ofta bra att låna lokal för dopkaffe och pynta den med egna personliga saker. 

evangeliet om Jesus och barnen

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade:
 
"Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."
 
Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.
 
(Mark 10:13-16)