Dopgudstjänst

Varje dopgudstjänst utformas av präst och musiker i samråd med föräldrarna.

evangeliet om Jesus och barnen

Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade:
 
"Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."
 
Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.
 
(Mark 10:13-16)