Dop, konfirmation, bröllop och begravning

Svenska kyrkan finns med i alla livets skeenden.

Bokningar

Dop och vigsel

Görel Jonsson, kyrkobokföring
08-635 33 59 | e-post

Begravning
Wayne Gustafsson, assistent Sundbybergs begravningsplats
08-635 33 70 | e-post

Telefontid Begravningsplatsen
Måndag-Torsdag Kl 9.30-11.30 och 14.15-15.30
Fredag Kl 09.30-11.30 och 12.30-13.30