En person med en tatuering på handryggen sitter vid ett bord.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Fonden för hjälpbehövande i Sundbyberg

Livet kan ibland vara extra svårt och ekonomin bräcklig. Genom församlingens Fond för hjälpbehövande kan människor i Sundbyberg i ekonomiska svårigheter få tillfällig hjälp med till exempel matinköp, vinterkläder till barnen eller livsnödvändig medicin. Diakonerna förmedlar bidrag efter samtal.

Dessa kan söka pengar från fonden för hjälpbehövande

 1. Du kan söka pengar från Svenska kyrkan i Sundbyberg om du är ekonomiskt behövande och bor eller vistas i Sundbyberg.
 2. Organisationer kan söka pengar om de arbetar med social hjälpverksamhet i Sundbyberg.

Detta kan du som individ söka pengar för

Du kan söka pengar både för allmänna utgifter och för något specifikt ändamål; det kan vara till exempel vara för mat, kläder, skor, hyra, el, träning, sjukvård, habilitering, tandvård, glasögon, mediciner.

Dessa regler gäller för ansökningar om pengar

 • Det går inte att söka pengar för saker som täcks av ekonomiskt bistånd från socialtjänsten 
 • Du ska ha sökt de bidrag och ersättningar du kan ha rätt till från det offentliga välfärdssystemet
 • Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan. 
 • Vårdnadshavare ska söka för barn och unga vuxna som de ansvarar för att försörja
 • Du kan få pengar maximalt två gånger per år.

Så här ansöker du om ekonomiskt stöd

 • Beställ en ansökningsblankett och boka ett fondsamtal med en av församlingens diakoner. Ring 08-635 33 50
 • Fyll i så mycket som möjligt av ansökningsblanketten innan samtalet. Allt behöver inte vara ifyllt 
 • Träffa diakonen och gör tillsammans klart ansökan.

Dessa papper behöver du för att ansöka om ekonomiskt stöd

 • Ditt senaste Besked om slutlig beskattning från Skatteverket
 • Personbevis av typen familjebevis från Skatteverket
 • Kostnadsförslag från tandläkaren om du söker pengar till tandvård.

Alla papper måste vara inlämnade för att vi ska kunna fatta beslut om ifall du får pengar eller inte.

Samtal och stöd

Behöver du någon att prata med? Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal.