Gravskötsel

Sundbybergs begravningsplats erbjuder olika tre olika gravskötselalternativ: grundskötsel, plantering och gräsputs/trimning.

kontakt

Telefon: 08-635 33 78

Telefontider
Mån-fre 09.30-11.30

Mail: sundbyberg.grav@svenskakyrkan.se 

Du kan välja mellan ett- eller treårigt gravskötselavtal. Det treåriga avtalet
garanterar ett fast pris under avtalsperioden.

1. GRUNDSKÖTSEL
Vi håller graven i ett vårdat och värdigt skick. Detta avtal kan kompletteras med plantering. Om du tecknar grundskötselavtal innebär det att vi tar hand om din grav och kommer då att:

  • Vårstäda under april till maj, ta bort vinterdekorationer och putsa perenna växter.
  • Klippa/putsa gräset runt graven under hela säsongen (se 3. Gräsputs/trimning).
  • Kantskära planteringsytan samt fylla på jord och gödsel vid behov.
  • Rensa planteringsytan från ogräs 4-6 ggr/växtsäsong.
  • Höststäda under oktober och ta bort sommarblommor (annueller).
  • Kontinuerligt plocka bort engångsljus och vaser med vissna blommor.

2. PLANTERING (GRUNDSKÖTSEL KRÄVS)
Du kan komplettera ditt grundskötselavtal med plantering. Välj fritt från vårt utbud av perenner och annueller.
Vi hjälper gärna till att ta fram ett planteringspaket som passar just din grav.

3. GRÄSPUTS/TRIMNING (KAN EJ KOMBINERAS MED PLANTERING)
Om du vill sköta planteringsytan själv. Vi klipper gräset och putsar runt gravsten och gräskanter. Om du inte vill ha någon planteringsyta kan vi så gräs över hela gravytan. Kontakta oss för mer info.

Gräset klipps veckovis och vi putsar runt gravsten och gräskanter ca 6-8 ggr/växtsäsong. Vi plockar kontinuerligt bort engångsljus och vaser med vissna blommor.

Gravskötselbroschyr 2022

Beställningsblankett 2022

Så beställer du våra avtal

Använd det elektroniska beställningsformuläret här.

Här kan du hämta beställningsblanketten för utskrift. För priser och avtalsvillkor se gravskötselbroschyr.
När vi tagit emot din beställning skickar vi en faktura till dig.

OM DU SKÖTER GRAVEN SJÄLV

Om du väljer att sköta graven själv måste du tänka på att du ska sköta hela gravens yta genom att klippa gräs, putsa gräskanter och hålla planteringsytan fri från ogräs. Grässaxar finns att låna på begravningsplatsen.

JUSTERING OCH RENGÖRING AV GRAVSTEN

Om din gravsten (eller annan typ av gravvård) behöver justeras eller rengöras kan vi göra det mot en avgift. Kontakta begravningsverksamheten för prisuppgift.
Observera att det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravstenen står säkert.

GRAVLYKTOR, LJUS OCH PRYDNADSFÖREMÅL

Gravlyktor och ljus får endast placeras på gravarna mellan 1 oktober och 30 april. Om de står kvar under annan tid utgör de ett hinder vid gravskötsel. Stenar och andra lösa föremål får av säkerhetsskäl inte läggas på gräsmattan eller i kanten av planteringsytan. Lösa föremål på graven flyttas ej vid gravskötsel, vilket innebär att
fullständig gravskötsel inte kan genomföras.

BRISTFÄLLIG SKÖTSEL
Vi vill påminna om att bristfällig skötsel kan leda till att gravrätten upphör. Lämnar du graven utan skötsel kan du därför gå miste om gravrätten.