Personal

Vaktmästeri

Helgfri mån-fre 08.00-17.00
08-635 33 66 | sundbyberg.vaktmastare@svenskakyrkan.se

Martin Blomgren | martin.blomgren@svenskakyrkan.se
Eliza Dixon | eliza.dixon@svenskakyrkan.se
Robert Lundström | robert.lundstrom@svenskakyrkan.se
Stefan Swedenrose | stefan.swedenrose@svenskakyrkan.se
Jolina Viklund | jolina.viklund@svenskakyrkan.se

Präster

Micke Åsman, kyrkoherde
08-635 33 52 | micke.asman@svenskakyrkan.se

Christina Lundström
08-635 33 79 | christina.lundstrom@svenskakyrkan.se

Kerstin Millevik Lyktberg
08-635 33 64 | kerstin.lyktberg@svenskakyrkan.se

Elsa Moraeus
08-635 33 56 | elsa.moraeus@svenskakyrkan.se

Sanna Sjövall Ottestig
08-635 33 65 | sanna.sjovall.ottestig@svenskakyrkan.se

Cecilia Strömmer (vikarie)
073-74 904 90 l strommercecilia@gmail.com

Musiker

Fredrik Ewaldsson (föräldraledig)
08-635 33 76 | fredrik.ewaldsson@svenskakyrkan.se

Eva Björklund (vikarie)
08-635 34 93 | eva.bjorklund2@svenskakyrkan.se

Helena Bjarnle
070-342 44 82 | helena.bjarnle@svenskakyrkan.se

Astrid Burgmann
08-635 33 82 | astrid.burgmann@svenskakyrkan.se

Rikard Lindberg Karlsson
08-635 33 87 | rikard.lindberg.karlsson@svenskakyrkan.se

 

Diakoner

Magnus Ahlqvist
08-635 34 30 | magnus.ahlqvist@svenskakyrkan.se 

Izolda Polak
08-635 33 86  | izoldamaria.polak@svenskakyrkan.se

Åsa Wallner
08-635 33 63 | asa.wallner@svenskakyrkan.se

Alexandra Wingqvist (föräldraledig)

Församlingspedagoger

Elisabeth Hjertman Pååg
08-635 34 37 | elisabeth.hjertman.paag@svenskakyrkan.se

Birgitta Nicklasson
08-635 33 88 | birgitta.nicklasson@svenskakyrkan.se

Tove Nyberg
tove.nyberg@svenskakyrkan.se

Helena Nyhlén
08-635 34 31 | helena.nyhlen@svenskakyrkan.se

Oskar Nyman
08-635 33 55 | oskar.nyman@svenskakyrkan.se

Information och kommunikation

Annika Andersson, kommunikatör
08-635 33 51 annika.andersson3@svenskakyrkan.se

Hanna Hedström, kommunikatör/informatör 
08-635 33 80 | hanna.hedstrom@svenskakyrkan.se

Ekonomi och administration

Elisabeth Tunberg, administrativ chef
08-635 33 60 | elisabeth.tunberg@svenskakyrkan.se

Elisabeth Andersson, kamrer
08-635 34 46 | elisabeth.andersson4@svenskakyrkan.se

Natalia Frödin, löner
08-635 33 74 | natalia.frodin@svenskakyrkan.se

Susanne Fredriksson, ekonomiassistent
08-635 33 73 | susanne.fredriksson@svenskakyrkan.se

Lars Johnsson, IT och telefoni
08-635 34 33 | lars.johnsson@svenskakyrkan.se

Görel Jonsson, assistent kyrkobokföring
08-635 33 59 | gorel.jonsson@svenskakyrkan.se

Sundbybergs begravningsplats

Christer Larsson, kyrkogårdschef
08-635 33 69 | christer.c.larsson@svenskakyrkan.se

Wayne Gustafsson, assistent
wayne.gustafsson@svenskakyrkan.se

 

Mer om Sundbybergs begravningsplats